ArheoVest, Nr. II: In Honorem Gheorghe LAZAROVICI,
Interdisciplinaritate în Arheologie,

Timişoara, 6 decembrie 2014

(editori: Sorin FORŢIU, Adrian CÎNTAR; consilier științific: Dorel MICLE),

JATEPress Kiadó, Szeged, 2014, 

ISBN 978-963-315-228-7 (Összes/General)

ISBN 978-963-315-220-1 (Vol. 1: Arheologie), ISBN 978-963-315-221-8 (Vol. 2: Metode Interdisciplinare)

 

 

VOLUM INTEGRAL

 

 

CUPRINS

          SUMMARY                          *                     SOMMAIRE                        *                        INHALT

 

 • Coperta

 • Cuprins

 • Prof. univ. dr. Gheorghe LAZAROVICI

 • Tabula Gratulatoria

 • Lorena Vlad, In Honorem prof. univ. dr. Gheorghe LAZAROVICI

 • Victor Spinei, Laudatio

 • John Nandriș, Eulogium for Gheorghe LAZAROVICI. Romania in Europe

 • Dorel Micle, Interdisciplinaritatea – o oportunitate, Gheorghe Lazarovici – o necesitate (despre debutul arheologiei moderne în învățământul universitar timișorean)
 •  

  ~ ARHEOLOGIE ~

  Sanda Băcueț Crișan, Horea Pop, Aşezarea neolitică de la Şimleu Silvaniei-Str. T. Vladimirescu nr. 7 (II)

  Pál Raczky, Katalin Sebők, The outset of Polgár-Csőszhalom tell and the archaeological context of a special central building

  Cornelia-Magda Lazarovici, Un nou tip de măciucă de la Scânteia (jud. Iași)

  Tomasz J. Chmielewski, Mirosław Furmanek, Róbert Patay, Agata Sady, Năgara (Stipa sp.) în neoliticul și eneoliticul Europei Centrale. Studiu pentru o dezbatere asupra fenomenului

  Dan-Lucian Buzea, Painted flower motifs on Cucuteni‒Ariuşd ceramics discovered at Păuleni‒Ciuc, Şoimeni-Dâmbul Cetăţii, Harghita County, Romania

  Adrian Ardeț, Gheorghe Lazarovici, Dimitrie Pavel Negrei, Lucia Carmen Ardeț, Monografia stațiunii neolitice de la Caransebeș (Balta Sărată). Studiu introductiv

  Adela Kovács, Monumental: architectonic features and inventory from European Neolithic and Copper Age sanctuaries

  Silviu Gridan, Un nou punct arheologic neolitic în sud-estul Transilvaniei, oraşul Rupea (jud. Braşov)

  Gabriel Crăciunescu, Cultura Žuto Brdo - Gârla Mare în sud-vestul Olteniei. Stadiul actual al cercetării

  Corina Borș, Luciana Rumega-Irimuș, Vlad Rumega-Irimuș, Noi date privind epoca târzie a bronzului pe valea mijlocie a Mureșului. Situl de la Aurel Vlaicu-Obreza, jud. Hunedoara

  Ioan Bejinariu, O depunere de vase ceramice din bronzul târziu din zona Sălajului

  Alexandru Hegyi, Perioada de tranziție la epoca fierului în Banat. Aspecte privind cronologia

  Leonard Dorogostaisky, Adrian Ardelean, Rezultatele cercetărilor de teren (2014) a patru mari așezări fortificate de la sfârșitul epocii bronzului din Câmpia de Vest: Biled–Șandra, Cenei, Sânnicolau Mare și Pecica

  Eugen D. Pădurean, Noi fortificații pe cursul inferior al Mureșului și al Crișului Alb (jud. Arad)

  Valeriu Sîrbu, Diana Dăvîncă, Schelete și părți de schelete/oase izolate de copii din epoca fierului descoperite în contexte nefunerare la tracii nordici

  Alexandru Berzovan, Eugen D. Pădurean, Fortificația dacică de la Botfei-Cetățeaua Înaltă, comuna Hășmaș, jud. Arad (sec. I îHr ‒ I dHr)

  Alexandru Berzovan, Cătălin Borangic, Contribuția colecțiilor particulare la îmbogățirea patrimoniului arheologic. Un nou pumnal sica

  Cătălin Borangic, Marius Ciută, La limita arheologiei. Reflecții pe marginea unei descoperiri atipice

  Aurora Pețan, "Baia romană" de la Sarmizegetusa Regia. 1. Istoricul cercetărilor

  Florin Fodorean, Cartografierea siturilor romane din Dacia Porolissensis. Noi descoperiri la Tureni şi Aiton (jud. Cluj)

  Adrian Bejan, Banatul în secolele VIII‒IX în lumina descoperirilor arheologice


  ~ METODE INTERDISCIPLINARE ~

  Marius Gheorghe Barbu, Mihaela Maria Barbu, Arheologie experimentală. Confecționarea și utilizarea grattoir-ului în preistorie

  Marian Cosac, Alexandru Popa, Dan-Lucian Buzea, Andrea Chiricescu, George Murătoreanu, Alexandru Radu, Prospecţiuni geomagnetice şi cercetări arheologice în situl paleolitic de la Constanda – Lădăuţi, punct "Borşoşu" (com. Barcani, jud. Covasna)

  Nenad N. Tasić, Interdisciplinary approach to salvation of the site of Vinča ‒ Belo Brdo

  Tijana Stankovic Pešterac, Robert Hofmann, Aleksandar Medović, Stefan Dreibrodt, Ildiko Medović, Multidisciplinary archaeological research at the Late Neolithic site Bordjoš (Borjas) near Novi Bečej (Northern Serbia). Geoelectrical prospection of a house

  Emanoil Pripon, Restaurarea şi conservarea unor loturi de ceramică neolitică decorată cu bitum (studiu de caz)

  Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Radu-Gabriel Pîrnău, Cristian Secu Elemente de landscape archaeology în zona siturilor cucuteniene Costeşti-Cier şi Giurgeşti-Dealul Mănăstirii, jud. Iaşi

  Diana-Maria Sztancs, Osseous materials artefacts in the Neolithic and Aeneolithic of Transylvania. Recent data

  Bogdan Constantinescu, Daniela Stan, Mircea Babeş, Cătălin I. Nicolae, Analiza compozițională a tezaurelor de argint geto-dacice de la Agighiol, Peretu, Craiova și Poroina

  Daniela Stan, Bogdan Constantinescu, Analiza compozițională a unor artefacte geto-dacice de aur găsite în Muntenia și Moldova

  Lucica Olga Savu, Relaţia dintre prezenţa resurselor solului şi subsolului şi gradul de dezvoltare al Bazinului transilvănean al Oltului (sec. IV îHr – I dHr)

  Mirela Elena Lăscoiu, Posibilitatea existenţei unei cariere de piatră în zona cetăţii dacice de la Costeşti-Cetăţuia

  Corneliu Beldiman, Iosif Vasile Ferencz, Diana-Maria Sztancs, Ardeu-Cetăţuie. Date recente privind gestionarea resurselor economice de origine animală la daci

  Imola Boda, Rada Varga, Arheologia altfel. Dincolo de orizontul "legendelor locului"

  Sorin Forțiu, Tibiskos-ul ptolemeic ≡ râul Tisza ori Timiş? Ori amândouă?!

  Bogdan Condurățeanu, Opening a window into Romania's distant past with the help of declassified American Cold War spy aircraft imagery. Episode 1. The Roman legion castra from Filipeşti and the Roman forts and Limes Transalutanus from Albota, Piteşti and Mărăcineni

  Michał Pisz, Călin Timoc, Tibiscum and its rural territory in the Roman period. Archaeological landscape investigations using non-destructive survey methods

  Petru Urdea, Adrian Cîntar, Cadrul geografic și elementele morfologice ale peisajului așezării militare și civile din Rezervația Arheologică Tibiscum

  Iulia-Alexandra Pripon, Revitalizarea peisageră a unei zone din cadrul complexului arheologic de la Porolissum-Moigrad în sprijinul dezvoltării turismului cultural

  Ioana Crețulescu, Lucian-Mircea Mureșan, Defining the sepulchral lot on Roman funerary monuments – considerations on applying Roman law in archaeology based on an ancient sources study

  Nicolae Hurduzeu, Ipostaze ale apei în ritul și ritualul funerar roman

  Ana Cristina Hamat, Dextrarum Iunctio şi studiul bijuteriilor în epoca romană. Un melanj între istoria artei, epigrafie, numismatică, gliptică şi studiul bijuteriilor

  Király Lajos, Claudia Radu, Claudia Urduzia, Cătălin Dobrinescu, Zooarchaeological analysis of an animal sample from 10th century Capidava. Inferences regarding human­animal interaction

  Cătălin Jianu Hancheş, O metodă interdisciplinară de analiză spaţială sistematică a habitatului aplicată pe arealul Câmpiei Joase a Banatului medieval

  Loredana Gârleanu, Andrei Soficaru, Interpretări bioarheologice asupra unui mormânt descoperit la Moșnița Veche-Obiectiv 16 (jud. Timiș)

  Hedy M-Kiss, Artefacte din materie organică în cetatea Timişoara (2014)

   

  Oana Borlea, Arealul Timișului Mort: evoluția peisajului între prima și a doua ridicare topografică habsburgică (sec. XVIII‒XIX)

  Coperta

   

   

  Copyright 2013 Arheovest Association Timișoara - promoting the archaeological heritage of Banat
  Joomla templates 1.7 by Hostgator