ArheoVest, Nr. VI: In Memoriam Marian GUMĂ,
Interdisciplinaritate în Arheologie

Timişoara, 24 noiembrie 2018

Vol. 1: Arheologie, Vol. 2: Metode Interdisciplinare,

Editor: Sorin FORȚIU
Coordonator: Dorel MICLE;

DVD-ROM: Adrian CÎNTAR;

WEB: Sorin FORȚIU și Claudiu TOMA.

JATEPress Kiadó, Szeged, 2018

Vol. 1: pp. 1–538 + DVD-ROM, Vol. 2: pp. 539–888.

ISBN 978-963-315-386-4 (Összes / General),

ISBN 978-963-315-384-0 (1. kötet/volumul 1),

ISBN 978-963-315-385-7 (2. kötet/volumul 2).

 

 

VOLUM INTEGRAL

 

 

CUPRINS

          SUMMARY                          *                     SOMMAIRE                        *                        INHALT

 

 • Coperta

 • Cuprins

 • Marian Gumă (Tablou / Opera Omnia)
 •  

  ~ ARHEOLOGIE ~

  Aurel Rustoiu, Iosif Vasile Ferencz, Marian GUMĂ şi arheologia Banatului. Contribuţii ştiinţifice la pre- şi protoistoria central-sud-est europeană
  Marian GUMĂ and the archaeology of Banat. Scientific contributions to the pre- and proto-history of central-southeastern Europe

   

  Gheorghe Lazarovici, Cornelia-Magda Lazarovici, Rolul surselor de sare din Transilvania în procesul de neolitizare al Europei Centrale şi de Sud
  The role of salt sources in Transylvania in the process of neolithization of Central and Southern Europe

   

  Adela Kovács, Consideraţii asupra altarelor din neoliticul sud-est european
  Considerations on the altars from the Neolithic in south-east Europe

   

  Marius-Mihai Ciută, Beatrice-Elena Ciută, Contribuții la cunoașterea organizării interne a așezărilor vinciene timpurii. Așezarea de la Limba–Oarda de Jos
  Contributions to the knowledge of the internal organization of early Vinča settlements. The site from Limba–Oarda de Jos (Alba County)

   

  Octavian-Cristian Rogozea, Descoperiri neolitice și eneolitice recente din vestul României (II)
  Neue Neolithikum und Aeneolitikum Entdeckungen in Kreis Timis (II) Part)

   

  Mihaela-Maria Barbu, Marius-Gheorghe Barbu, Ioan Alexandru Bărbat, Un complex eneolitic descoperit în localitatea Rapoltu Mare, jud. Hunedoara. Studiu preliminar
  An aeneolithic feature discovered in Rapoltu Mare, Hunedoara County. Preliminary study

   

  Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Între Teluric și divin. Situl cucutenian de la Buznea-Siliște / După Grădini (comuna Ion Neculce, jud. Iași, România)
  Between Earthly and Divine. The Cucutenian Site from Buznea- Siliște / După Grădini (Ion Neculce Commune, Iași County, Romania)

   

  Cornelia-Magda Lazarovici, Date cu privire la câțiva idoli antropomorfi descoperiți în așezarea Cucuteni A3 de la Scânteia (jud. Iași)
  Data on some anthropomorphic idols found in the Cucuteni A3 settlement at Scânteia (Iaşi County)

   

  Maria Diaconescu, Date noi privind epoca bronzului în lumina descoperirilor de la Vorniceni (jud. Botoşani)
  New data about the Bronze Age considering the discoveries from Vorniceni (Botoşani County)

   

  Octavian-Cristian Rogozea, Petru Rogozea, Florentina Mărcuți, Contribuţii la repertoriul aşezărilor atribuite Epocii Bronzului din vestul României (II)
  Contributions to the Repertory of Bronze Age Settlements from Western Romania (II)

   

  Alexandru Berzovan, Cătălin Borangic, Sergiu-Constantin Enea, Cu privire la două piese de echipament militar din Epoca Fierului, aflate în colecțiile Muzeului Școlar din Târgu Frumos
  Regarding two Iron Age Military Equipment Pieces from the School Museum of Târgu Frumos

   

  Horea Pop, Verigi dacice cu noduri descoperite în Depresiunea Șimleului, jud. Sălaj
  Knotted Rings Discovered in Șimleului Depression, Sălaj County

   

  Alexandru Berzovan, Considerații preliminare privind cetatea geto-dacică de la Todirel-Dealul Bobeica, comuna Bârnova, jud. Iași (sec. I îHr – I dHr)
  Preliminary considerations regarding the Geto-Dacian fortress of Todirel-Dealul Bobeica, Bârnova commune, Iași County (I st century BC – I st century AD)

   

  Cătălin Borangic, Marius-Mihai Ciută, Un nou lot de artefacte recuperat pe cale judiciară
  A new batch of artifacts recovered judicially way

   

  Adrian Cătălin Căsălean, Glass small-finds discovered at Ardeu-Cetățuie, Balșa Commune, Hunedoara County
  Artefacte de sticlă descoperite la Ardeu-Cetățuie, Comuna Balșa, Județul Hunedoara

   

  Cătălin Borangic, Detecția noilor paradigme ale civilizației dacice
  Detection of the new paradigms of the Dacian civilization

   

  Doina Benea, Simona Regep, Colonizări “anonime” în Dacia în timpul lui Traian
  “Anonymous” colonizations in Dacia during Trajan's time

   

  Horațiu Cociș, Some considerations on the brick and tile stamps from the frontier watchtowers of Dacia Porolissensis
  Câteva considerații asupra cărămizilor și țiglelor ștampilate din turnurile de frontieră din Dacia Porolissensis

   

  Radmila Zotović, Cult of Silvanus in Singidunum area
  Cultul zeului Silvanus în zona Singidunum

   

  Alin Jitărel, Noi perspective de interpretare a cultului zeului Mithras
  New perspectives in interpreting the cult of god Mithras

   

  Fábián István, Inscripţii imperiale şi votive din colecţia Teleki-Gorneşti
  Imperial and votive inscriptions from the Teleki collection of Gornesti

   

  Ștefan Honcu, Considerații despre stadiul actual al cercetării amforelor din spațiul est-carpatic din perioada secolelor II–III dHr.
  Considérations sur l'étape actuelle de la recherche sur les amphores de la région des Carpates Orientales au cours du 2e–3e siècle

   

  Valeriu Sîrbu, Diana Dăvîncă, Înhumări de câini la daci (sec. II–III dHr) și alte practici similare europene
  Dogs burial to the Dacians (II nd–III nd c. AD) and some similar european practices

   

  Cornelia-Magda Lazarovici, Gheorghe Lazarovici, Silviu Gridan, Olimpia-Mary Gridan, About the perforated axes from Rupea (Brașov County)
  Despre topoarele perforate de la Rupea (jud. Braşov)

   

  Cassian Colban, Contribuții la repertoriul arheologic al comunei Periam (I)
  Contributions to Periam's archaeological repertoire (I)

   

  Constantin Adrian Nistor Boia, Noi puncte arheologice din hotarul cadastral al localității Răcășdia (jud. Caraș-Severin)
  New archaeological sites from the cadastral field of Răcășdia (Caraș-Severin county)

   

  Eugen D. Pădurean, Contribuție la monografia arheologică a municipiului Arad. Arad-Gai 1 (I)
  Contribution to the archaeological monograph of Arad Municipality. Arad-Gai 1 (I)

   


  ~ METODE INTERDISCIPLINARE ~

   

  Lolita Nikolova, Balkan archaeology, genealogy, and population origin from the perspectives of cultural genomics
  Genealogia arheologiei balcanice și originea populației din perspectiva genomicii culturale

   

  Florica Mățău, Roxana Munteanu, Valentin Nica, Mitică Pintilei, Ana-Lavinia Vasiliu, Alexandru Stancu, Paste recipes and raw materials of the Cucuteni C ware from Eastern Romania
  Rețete de pastă și materii prime utilizate în realizarea ceramicii Cucuteni C din estul României

   

  George Murătoreanu, Marian Cosac, Daniel Vereş, Dan Lucian Buzea, Alexandru Radu, Gabriel Șerbănescu, Caracteristici morfologice ale peșterilor cu prezenţe Ariuşd în aria carstului din Cheile Vârghișului – Munţii Perşani
  Morphological features of Ariusd occurrence caves in the area of the Vârghişului Gorges – Perşani Mountains

   

  Alexandra Comșa, Iharka Szücs-Csillik, The universe of the directions
  Universul direcțiilor

   

  Iharka Szücs-Csillik, Gheorghe Lazarovici, Zoia Maxim, About some Neolithic constellations
  Despre unele constelații neolitice

   

  Georgeta El Susi, Ofrande animale în necropola culturii Bodrogkeresztúr de la Urziceni-Vamă, jud. Satu Mare
  Animal offerings in the Bodrogkeresztúr necropolis from Urziceni-Vamă, Satu Mare County

   

  Leonard Dorogostaisky, Iarcuri 2018 – O imagine a marilor așezări fortificate de la sfârșitul epocii bronzului din sud-estul Câmpiei Panonice
  Iarcuri 2018 – An image of large fortified settlements from the Late Bronze Age in southeastern Pannonian Plain

   

  Bogdan Constantinescu, Marius-Mihai Ciută, Nicolae Popa, Daniela Cristea-Stan, Ernest Oberländer-Târnoveanu, Consideraţii privind tezaurul compus din 12 monede de tip Răduleşti-Hunedoara recuperat în urma unor săpături ilegale din zona Dealul Muncelului, vest de Sarmizegetusa Regia
  Some considerations on a hoard of 12 Radulesti-Hunedoara type coins recuperated from some illegal excavations in Dealul Muncelului - west Sarmizegetusa Regia area

   

  Eugen S. Teodor, Aurora Peţan, Alexandru Hegyi, Comments on the morphology of the hillfort from Muncel
  Comentarii despre morfologia fortificaţiei de la Muncel

   

  Ana Cristina Hamat, Monilia ante portas Daciae
  Jewelry at the gates of Dacia

   

  Lucian-Mircea Mureșan, Ioana Mureșan, Translatio cadaveris – aspecte legate de cadrul juridic referitor la transportul defuncților în provinciile danubiene
  Violatio sepulchri - Aspects Concerning the Legal Framework for the Transportation of the Deceased in the Danubian Provinces

   

  Nicolae Hurduzeu, Considerations on life and death in Latin literature – the eternal return
  Aspecte privind viaţa şi moartea în literatura latină – veşnica reîntoarcere

   

  Maria Luisa Palade, Călin Bîrzu, Conservarea și revalorificarea unui altar funerar roman din curtea bisericii medievale de la Streisângeorgiu, Călan, jud. Hunedoara
  The conservation and revaluation of a funerary roman altar from the churchyard at Streisângeorgiu medieval church in Călan, Hunedoara county

   

  Emanoil Pripon, Materie și materiale. Restaurarea unui pugio cu teacă
  The matter and materials. Restoration of a puggio and its sabbard

   

  Corneliu Beldiman, Mircea Dabîca, Diana-Maria Beldiman, Artefacte din materii dure animale, ceramice şi litice descoperite la Histria-Sectorul Sud
  Bone, ceramic and lithic small finds from Histria-South Sector, Constanţa County, Romania

   

  Daria Dobrochna Dabal, How experimental archaeology can answer questions archaeological artefacts cannot. Iron smelting experiments with use of slag-tapping bloomery furnaces
  Cum arheologia experimentală poate răspunde la întrebări la care artefactele arheologice nu pot. Experimente de producere a fierului prin folosirea cuptorului de redus de tip ‘cu zgura derivată’

   

  Hedy M-Kiss, Contribuţii la cunoaşterea artefactelor de piele descoperite la Timişoara, P-ţa Sfântu Gheorghe, nr. 2-3
  Contribution to the research of the leather artefacts discovered in Timisoara St. George Square no. 2-3

   

  Sorin Forțiu, Despre "nomadismul" toponimic în cartografia sec. XVIII–XX. Studiu de caz: Papi / Popin (și Túregyház(a), Marian / Marjan, Servus Dei, Satul Bătrân Dumbrăvița–Cernăteaz)
  Highlights on the toponymic nomadism observed in XVIII–XX centuries maps. Papi / Popin (and Túregyház(a), Marian / Marjan, Servus Dei and Satul Bătrân Dumbrăvița–Cernăteaz) case studies.

   

  Alexandra Dutcon, Jan Vladimir Pavel Pauliny-Toth, Total station rotation error and correction in SingulArch
  Erori de rotație ale stației totale și corectarea lor în SingulArch

   

  Marius Ardeleanu, De ce contează autenticitatea în reenactment?
  Why authenticity matters in reenactment?

   

  Coperta

   

   

  Copyright 2013 Arheovest Association Timișoara - promoting the archaeological heritage of Banat
  Joomla templates 1.7 by Hostgator