ArheoGis

Despre priect

ORIGINI

          Proiectul ArheoGIS, având ca rezultat lucrarea Arheogis. Baza de date a patrimoniului arheologic cuprins în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren are la bază proiectul de cercetare ştiinţifică eGISpat Timiş. Repertoriul topografic al siturilor din Lista Monumentelor Istorice a Judeţului Timiş. Secţiunea Arheologie, proiect având ca şi parteneri Universitatea de Vest din Timişoara (Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Catedra de Istorie şi Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Departamentul de Geografie) respectiv Ministerul Culturii şi Cultelor, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Timiş.

          Proiectul eGISpat Timiş, având la bază Lista Monumentelor Istorice a Judeţului Timiş. Secţiunea Arheologie, ediţia 2004, are ca scop realizarea unui Sistem Informaţional Geografic (SIG) pentru protecţia patrimoniului cultural naţional imobil şi fundamentarea acestuia.

          Plecând de la aceste premize, echipa proiectului a demarat în 2006 cercetările de teren sub auspicile proiectului eGISpat, prelucrând ulterior rezultatele sub o formă mai complexă, în virtutea proiectului ArheoGIS, demarat sub auspiciile Asociației ArheoVest.

ECHIPA

          Activitatea propriu-zisă de cercetare ştiinţifică s-a desfăşurat pe o perioadă de patru ani (august 2006 – august 2010). Pentru derularea întregii activități a proiectului echipa de investigaţie s-a bazat pe cadre didactice (arheologi) și numeroși studenţi voluntari, membri ai Asociației ArheoVest, dar și din profesori (geografi) și studenți voluntari din afara Asociației, majoritatea făcând parte din cadrul Catedrei de Istorie a Universității de Vest din Timișoara.

MOTIVAȚIE

          Dinamica investiţiilor imobiliare (industriale sau rezidențiale) şi de infrastructură (drumuri, rețele subterane) a dus în ultimii ani la distrugerea unui număr însemnat de situri arheologice, unele de o valoare inestimabilă din punct de vedere istoric şi cultural. Deşi există o legislaţie în vigoare în domeniul protejării patrimoniului, ea este deseori încălcată prin necunoștință de cauză, deoarece, la nivelul administraţiei publice locale şi judeţene nu există un instrument adecvat care să gestioneze eficient baza de date şi de informaţii referitoare la siturile arheologice.

          La nivel naţional există o singură bază de date, de tip text, lacunară şi necoroborată cu datele reale din teren, care se referă strict la siturile clasate drept monument naţional sau regional, omiţând toate celelalte situri arheologice ce nu beneficiază de acest statut, listă neactualizată uneori de zeci de ani. Dacă adăugăm la aceste deficienţe lipsa unei cercetări sistematice de teren care să identifice toate siturile arheologice precum şi lipsa unor date spaţiale (coordonate GPS, imagini satelitare, ortofotograme, relevee topografice, scanări 3D, etc.) care să fie gestionate într-o bază de date interoperațională cu utilizatori multipli, înţelegem necesitatea implementării unui astfel de proiect, precum şi aplicabilitatea practică a acestuia.

          Proiectul ArheoGis relevă importanţa instrumentelor moderne de a culege, prelucra şi disemina date spaţiale cu aplicabilitate în arheologie, demonstrând faptul că noile tehnologii sunt neinvazive şi nedistructive, putând fi operate fără să altereze situl arheologic și oferind în schimb, date extraordinar de exacte şi de diverse. La nivel mondial şi european aceste date sunt implementate în grade diferite de complexitate, proiectul nostru căutând să se adapteze realităţilor româneşti, fără să se abată de la calitatea ştiinţifică.

          În contextul generalizării tehnologiei IT şi a tehnicilor neinvazive de cercetare arheologică şi de evidenţă computerizată, proiectul propus de noi reprezintă o aliniere firească a managementului patrimoniului arheologic românesc la standardele internaţionale. Departe de a fi doar o simplă abordare teoretică, demersul nostru are finalitate practică prin punerea la dispoziţia publicului a unui instrument de lucru util şi facil, ce poate avea repercusiuni atât la nivel cultural şi ştiinţific, cât şi la nivel economic, turistic şi administrativ. Protejarea patrimoniului arheologic naţional este o prioritate care, însă, trebuie să se bazeze pe instrumente de lucru şi control reale, altfel tinzând să rămână la nivelul unui deziderat, un simplu concept fără finalitate transpusă în realitate.

OBIECTIVE GENERALE

          - elaborarea modelelor conceptuale şi practice de manageriere a patrimoniului arheologic al fiecărui judeţ în parte prin utilizarea unor metode de lucru interdisciplinare şi a tehnologiilor moderne: topografie şi cartografie arheologică, analiză GIS, teledetecţie, baze de date, diseminare web, etc.
          - coroborarea datelor interdisciplinare cu aplicabilitate în arheologie, din domeniul geografiei (topografie, cartografie, analiză spaţială) şi informaticii (baze de date, manageriere computerizată si prelucrare grafică 3D), realizând un sistem integrat care să gestioneze toate aceste date referitoare la un sit arheologic. Acest lucru permite atât specialiștilor cât şi autorităţilor publice locale să cunoască cu precizie locaţia sitului (cu întreaga fişă tehnică) în vederea unei analize ştiinţifice sau în vederea protecţiei şi punerii în valoare a acestuia. Dintre obiectivele tehnice cele mai importante au vizat:
          - Identificarea sitului
          - Stabilirea perimetrului sitului
          - Stabilirea ariei de protecţie
          - Datarea descoperirilor

REZULTATE

          Lista Monumentelor Istorice a Judeţului Timiş. Secţiunea Arheologie, Ediţia 2004 este o listă oficială care figurează ca atare la toate instituţiile cu atribuţii în domeniul patrimoniul cultural naţional, de la forurile judeţene şi până la Ministerul Culturii. Ea cuprinde 57 de poziţii, împărţite în situri de importanţă naţională (categoria A, 5 poziţii) şi situri de importanţă locală (categoria B, 52 poziţii). Aceste 57 de poziţii de sit, nu vizează tot atâtea obiective arheologice distincte ci, în multe cazuri, este vorba de acelaşi punct topografic, dar care prezintă elemente arheologice din epoci diferite. Doar simpla studiere a Listei Monumentelor Istorice din judeţul Timiş, Secţiunea Arheologie ne arată, în aceste condiţii, existenţa a 44 de locaţii distincte, din lista de 57, locaţii care trebuiau identificate în teren.

          În urma verificărilor de teren, din cele 44 de locații regăsite în LMI Timiș, au putut fi identificate un număr de 38 de locații, acesta fiind numărul final al noii Liste a Munumentelor Istorice Timiș.

          În urma derulării proiectului, au rezultat fișe individuale de sit, care au respectat anumite câmpuri standardizate precum:
Date de localizare: localitate, unitate administrativă superioară, cod ansamblu, punct, reper localizare în m/km, reper hidrografic, coordonate GPS, coordonate Stereo 70, imagini de suprafaţă, marcare pe harta topo 1:25000, imagine satelitară,
Date geografice
: suprafață sit, formă de relief, descriere geografică, hartă topografică
Date istorice
: istoricul cercetărilor, tip ansamblu, datare, imagini ale materialului arheologic, bibliografie.

Repertoriu arheologic (LMI 2010) - descarcă pdf-uri

    

Nr. crt.

Cod LMI 2010

Denumire

Cod eGISpat 2010 *

Localitate

Adresă

Datare

 1. 1

TM-I-s-B-06051

Fortificaţia de pământ "Cetatea Turcească"

Alioş 1

Alioş (com. Maşloc)

46 01 27 N
21 30 05 E

Epoca bronzului; epoca Latène; epoca prefeudală; epoca medieval- timpurie; epoca medieval- dezvoltată

 1. 2

TM-I-s-B-06052

Aşezarea deschisă multistratificată „Dealul Crucii”

Becicherecu Mic 1

Becicherecu Mic (comună)

45 52 26 N
21 01 59 E

Epoca neolitică; epoca post-romană; epoca prefeudală; epoca medieval-timpurie

 1. 3

TM-I-s-B-06054

Tell-ul „Gruiul cu cremene”

Bucovăţ 1

Bucovăţ (com. Remetea Mare)

45 45 21 N
21 23 16 E

Epoca neolitică

 1. 4

TM-I-s-A-06055

Aşezarea urbană medievală „Urbs Morisena”

Cenad 1

Cenad (comună)

46 08 18 N
20 35 11 E

Epoca bronzului; epocă romană (?); epoca medieval timpurie; epoca medieval dezvoltată; epoca medieval târzie

 1. 5

TM-I-s-B-06056

 „Câmp de tumuli”

Checea 1

Checea (comună)

T1: 45 44 47 N 20 51 26 E
T2: 45 43 58 N 20 50 52 E
T3: 45 43 42 N 20 51 09 E
T4: 45 43 14 N 20 51 17 E
T5: 45 43 29 N 20 51 11 E
T6: 45 43 17 N 20 50 45 E
T7: 45 43 15 N 20 50 48 E
T8: 45 43 32 N 20 50 34 E
T9: 45 43 24 N 20 50 36 E
T10: 45 43 30 N 20 48 41 E

Epoca bronzului (?)

 1. 6

TM-I-s-B-06057

Aşezarea neolitică „Chişoda Veche – Gomila”

Chişoda 1

Chişoda (com. Giroc)

45 41 56 N
21 11 35 E

Epoca neolitică; epoca medieval dezvoltată

 1. 7

TM-I-s-B-06058

Fortificaţia liniară de pământ „Valu roman II”

Chişoda 2

Chişoda (com. Giroc)

A: 45 42 08 N
21 11 29 E
B: 45 41 41 N
21 11 30 E
C: 45 38 25 N
21 11 51 E

Epoca romană (?); epoca post-romană (?)

 1. 8

TM-I-s-A-06059

„Cetatea Făgetului”

Făget 1

Făget (oraş)

45 51 58 N
22 10 26 E

Epoca medieval-târzie

 1. 9

TM-I-s-B-06060

Aşezarea medievală „Sarad”

Giarmata 1

Giarmata (comună)

45 53 04 N
21 20 30 E

Epoca bronzului; epoca post-romană; epoca medieval-timpurie; epoca medieval-dezvoltată

 1. 10

TM-I-s-B-06061

Situl multistratificat „Mescal”

Giroc 2

Giroc (comună)

45 39 43 N
21 17 04 E

Epoca bronzului; Hallstatt; epoca medieval-târzie; începutul sec. XIX

 1. 11

TM-I-s-A-06062

Fortificaţia de pământ „Cetate”

Herneacova 1

Herneacova (oraş Receaş)

45 53 02 N
21 29 56 E

Hallstatt târziu, Latène

 1. 12

TM-I-s-B-06063

Situl multistratificat „La Pocioroane”

Hodoni 1

Hodoni (com. Satchinez)

45 53 48 N
21 05 32 E

Epoca neolitică; epoca post-romană; epoca medieval-timpurie

 1. 13

TM-I-s-B-06064

Situl multistratificat „Pustă”

Hodoni 2

Hodoni (com. Satchinez)

45 54 53 N
21 05 04 E

Epoca bronzului; epoca post-romană

 1. 14

TM-I-s-B-06065

Fortificaţia de pământ „Cetatea turcească”

Ianova 1

Ianova (com. Remetea Mare)

45 49 18 N
21 24 58 E

Epoca medieval dezvoltată

 1. 15

TM-I-s-B-06066

Aşezarea deschisă multistratificată Izvin „După Vii”

Izvin 1

Izvin (oraş Recaş)

45 50 21 N
21 28 33 E

Preistorie, epoca post-romană; epoca medieval-timpurie

 1. 16

TM-I-s-A-06067

„Cetatea Jdioara”

Jdioara 1

Jdioara (com. Criciova)

45 37 42 N
22 07 05 E

Epoca medieval-dezvoltată

 1. 17

TM-I-s-B-06068

Târgul medieval Margina „Lanu Holdele Lungi”

Margina 1

Margina (comună)

45 51 30 N
22 16 52 E

Epoca medieval- dezvoltată; epoca medieval-târzie

 1. 18

TM-I-s-B-06069

Fortificaţia circulară de pământ „Şanţul turcilor”

Maşloc 1

Maşloc (comună)

45 59 33 N
21 27 43 E

Epoca medieval- dezvoltată

 1. 19

TM-I-s-B-06070

Fortificaţia circulară de pământ „La Mănăstire”

Mănăştiur 1

Mănăştiur (comună)

45 50 14 N
22 04 07 E

Epoca medieval-timpurie; epoca medieval-dezvoltată

 1. 20

TM-I-s-B-06071

Aşezarea deschisă multistratificată „Cărămidărie”

Dejan 9

Dejan (com. Moraviţa)

45 18 04 N
21 18 37 E

Epoca neolitică, epoca bronzului, epoca post-romană, epoca medieval-timpurie, epoca medieval-dezvoltată

 1. 21

TM-I-s-B-06072

Aşezarea medievală „Satu bătrân”

Moşniţa Veche 1

Moşniţa Veche (com. Moşniţa Nouă)

45 44 54 N
21 18 58 E

Epoca medieval-dezvoltată; epoca medieval-târzie

 1. 22

TM-I-s-B-06073

„Câmp de tumuli”

Nerău 1

Nerău (com. Teremia Mare)

T1: 45 58 26 N 20 36 42 E
T2: 45 58 53 N 20 35 57 E
T3: 45 58 54 N 20 36 02 E
T4: 45 57 37 N 20 34 21 E
T5: 45 56 55 N 20 33 46 E
T6: 45 56 52 N 20 33 50 E

Epoca bronzului (?)

 1. 23

TM-I-s-B-06075

Fortificaţia de pământ „Călăşturi”

Opatiţa 1

Opatiţa (oraş Deta)

45 25 02 41 N
21 16 38 53 E

Preistorie, epoca medievală-timpurie; epoca medieval dezvoltată

 1. 24

TM-I-s-B-06077

Aşezarea fortificată multistratificată „Movila cu Şanţ”

Periam 1

Periam (comună)

46 02 50 N
20 51 02 E

Epoca bronzului; epoca sarmatică (?); epoca medieval-timpurie; epoca medieval-dezvoltată

 1. 25

TM-I-s-B-06078

Situl multistratificat „Gomila lui Gabor”

Remetea Mare 2

Remetea Mare (comună)

45 46 36 N
21 23 37 E

Hallstatt, epoca medieval-timpurie; epoca medieval-dezvoltată

 1. 26

TM-I-s-B-06079

Situl multistratificat „Cetate – Sasvar”

Remetea Mare 1

Remetea Mare (comună)

45 46 26 N
21 21 56 E

Hallstatt; epoca post-romană; epoca medieval-timpurie; epoca medieval-dezvoltată

 1. 27

TM-I-s-B-06080

Staţiunea paleolitică „Dumbrăviţa”

Româneşti 1

Româneşti (com. Tomeşti)

45 49 05 N
22 19 19 E

Paleolitic superior

 1. 28

TM-I-s-B-06081

Situl arheologic multistratificat „Peştera cu Apă”

Româneşti 2

Româneşti (com. Tomeşti)

45 47 47 N
22 21 01 E

Epoca eneolitică, epoca bronzului, Hallstatt, Latène

 1. 29

TM-I-s-B-06082

Fortificaţia circulară de pământ „Grădişte”

Satchinez 1

Satchinez (comună)

45 56 10 N
21 01 26 E

Epoca medieval-dezvoltată; epoca medieval-târzie

 1. 30

TM-I-s-B-06083

Aşezarea deschisă multistratificată „Viile”

Sânnicolau Mare 3

Sânnicolau Mare (oraş)

46 03 46 N
20 37 37 E

Epoca bronzului; epoca post-romană

 1. 31

TM-I-s-B-06085

Situl arheologic multistratificat „Selişte”

Sânnicolau Mare 2

Sânnicolau Mare (oraş)

46 04 05 N
20 39 26 E

Epoca bronzului; epoca post-romană; epoca prefeudală; epoca medieval-timpurie; epoca medieval-dezvoltată; epoca medieval-târzie

 1. 32

TM-I-s-B-06086

Fortificaţia de pământ  „La Cetate”

Seceani 1

Seceani (com. Orţişoara)

45 58 38 N
21 19 03 E

Epoca medieval-dezvoltată (?); epoca medieval târzie (?)

 1. 33

TM-I-s-B-06087

Fortificaţia de pământ „Grădişte”

Stanciova 2

Stanciova (oraş Recaş)

45 53 09 N
21 34 55 E

Preistorie; epoca medieval-timpurie; epoca medieval- dezvoltată

 1. 34

TM-I-s-B-06088

Aşezarea deschisă multistratificată „Ocoale”

Unip 6

Unip (com. Sacoşu Turcesc)

45 38 47 N
21 20 34 E

Epoca post-romană; epoca medieval-timpurie; epoca medieval-dezvoltată

 1. 35

TM-I-s-B-06089

Aşezarea fortificată multistratificată „Dealu Cetăţuica”

Unip 2

Unip (com. Sacoşu Turcesc)

45 40 11 N
21 17 59 E

Epoca bronzului; Hallstatt; Laténe; epoca medieval-dezvoltată

 1. 36

TM-I-s-B-06090

„Câmp de tumuli”

Vizejdia 1

Vizejdia (com. Gottlob)

T1: 45 55 46 N 20 37 33 E
T2: 45 55 51 N 20 46 52 E
T3: 45 57 24 N 20 38 14 E

Epoca bronzului (?)

 1. 37

TM-I-s-B-06091

Tell-ul „La Vii”

Voiteg 2

Voiteg (comună)

45 28 12 N
21 12 42 E

Epoca bronzului

 1. 38

TM-I-s-B-06092

Situl multistratificat „Groapa cu Vulpi”

Voiteg 1

Voiteg (comună)

45 29 02 N
21 12 06 E

Epoca bronzului; epoca medieval-timpurie

* Câmpul Cod eGISpat Timiş din tabel, reprezintă indicativul numelui şi numărului de obiectiv, utilizat în procesarea datelor arheologice ale siturilor descoperite în urma investigaţiilor de teren în intervalul 2006-2010 de către membri proiectului eGISpat Timiş.

 

Lista monumentelor Istorice - Harta

Copyright 2013 Arheovest Association Timișoara - promoting the archaeological heritage of Banat
Joomla templates 1.7 by Hostgator