Liviu Măruia

- Arheovest president 2006 - 2013 -

 

01
01
Profesorul
02
02
Arheologul
03
03
Montaniardul
04
04
Biciclistul
04
04
Speologul
04
04
Prietenul

In Memoriam Liviu Măruia

 

 

In Memoriam

Lector universitar dr. LIVIU IOAN MĂRUIA
[* 13.07.1977; † 26.03.2013]

- președinte Arheovest 2006 - 2013-

 

         
         Liviu MĂRUIA s-a născut în anul 1977, la data de 13 iulie, la maternitatea din municipiul Reşiţa, fiind fiul lui Ioan și Ana. A urmat școala generală în comuna Vermeș, unde mama lui era profesoară de limba română iar tatăl său profesor de istorie-geografie. Pe aceste meleaguri și-a petrecut el copilăria, revenind aici cu drag de fiecare dată când avea un moment liber. Tatăl său, Ioan MĂRUIA, a fost cel care, după propria mărturisire, i-a "sădit "microbul" neastâmpărului, curiozității" și l-a îndemnat să trecă "dincolo de hotarele cotidianului și potecilor marcate, spre a descoperi complexitatea lucrurilor de dincolo de "harta" cunoașterii". Mama, Ana, i-a oferit întotdeauna "sprijinul și încrederea totală în reușita proiectelor" în care s-a angrenat, "poate prea pătimaș uneori, neglijând multe din treburile "lumești"", după cum recunoștea chiar el.
         Liviu MĂRUIA a absolvit Liceul Teoretic nr. 3 din Reşiţa (profil Filologie-Istorie, promoția 1995), după care și-a îndreptat pașii către Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie (secția Istorie) din cadrul Universității de Vest din Timişoara, pe care a absolvit-o în anul 1999. Au urmat anii masterului de Romanitate orientală (1999-2001), încununați cu o disertație novatoare despre "Permanenţe precreştine în tradiţia mitologică românească", sub conducerea prof. univ. dr. Doina BENEA.
         Între 1999-2003 a fost profesor titular de Istorie-Geografie la școala generală din comuna Becicherecu Mic (județul Timiș). Din anul 2002 a început să lucreze și ca preparator universitar în cadrul Catedrei de Istorie a Facultății de Litere, Istorie şi Teologie de la Universitatea de Vest din Timişoara. În luna octombrie a anului 2003 este titularizat drept preparator universitar. Foarte bine pregătit, urcă meticulos și sigur primele trepte ale carierei universitare; astfel, din martie 2006 devine asistent universitar iar apoi lector universitar (din octombrie 2012). Între timp, obține titlul de Doctor de la Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea "Valahia" din Târgovişte (promoția 2009-'11) cu o lucrare amplă, cu un pronunțat caracter interdisciplinar și novator, intitulată "Cercetări interdisciplinare privind geografia istorică a Dealurilor Lipovei din paleolitic şi până la începuturile epocii moderne" (coordonator prof. univ. dr. Marin CÂRCIUMARU). Lucrarea a fost publicată la Editura Excelsior Art din Timişoara în anul 2011 (1845 pg. din care 303 pg. text tipărit + 1542 pg. CD ataşat). Ea este una dintre cele trei cărți fundamentale care definesc viziunea dr. Liviu MĂRUIA în domeniul arheologiei. Celelalte două sunt "ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren" (Editura BioFlux, Cluj Napoca, 2011, 601 pg.), proiect desfășurat în perioada 2006-2011 și "Geografia istorică a zonei Moşniţa Veche. Rezultatele cercetărilor arheologice de teren" (Editura BioFlux, Cluj Napoca, 2012, 1154 pg.), ultima fiind rezultatul unui efort supraomenesc prelungit pe mai bine de doi ani.
         Aceste trei lucrări reprezintă, din multe puncte de vedere, adevărate premiere pentru istoriografia românească, atât prin maniera de tratare cât mai ales prin rezultatele obținute. Foarte creativ și inovator în metodele de cercetare adoptate (pe care multe singur și le-a creat), Liviu MĂRUIA a impus un standard metodologic înalt, care nu va putea fi ignorant în viitor de către comunitatea științifică fără riscul de-a fi învechit și fără credibilitate.
         În urma cercetărilor de teren sistematice sau punctuale, în perioada 2006-2013, a coordonat și a participat la repertorierea a peste 720 de obiective arheologice inedite, distribuite în arealul administrativ al judeţelor Timiş (peste 500), Arad (peste 200) şi Caraş Severin (peste 20), rescriind din temelii arheologia bănățeană de teren și redefinind radical percepția asupra istoriei și preistoriei acestei regiuni. Astfel a fost descoperit și situl de la Unip "Dealu Cetățuica", mult-căutata Zurobara, săpăturile de aici debutând în vara anului 2009, cu rezultate dintre cele mai spectaculoase în ce privește perioada regatului dac ...
         Activitatea științifică a dr. Liviu MĂRUIA înclude și 12 teme majore de cercetare, 6 contracte de cercetare, participarea activă în cadrul a 26 de șantiere arheologice, precum și nenumărate cercetări de teren și prospecţii geofizice și de magnetometrie. A participat, singur ori coautor, cu 29 de lucrări științifice la sesiunile de comunicări științifice locale, regionale și naționale. Din anul 2012 deținea atestatul de arheolog expert.
         Liviu MĂRUIA fost membru fondator şi preşedinte al Asociaţiei Nonguvernamentale ArheoVest (din 2006), membru al Centrului de Istorie şi Arheologie "Constantin Daicoviciu" din Timişoara (1999-2006), membru al Centrului de Cercetare în Preistorie, Arheologie Interdisciplinară şi Tehnici de Conservare a Patrimoniului Cultural Mobil şi Imobil, Universitatea "Valahia" din Târgovişte (din 2009). A promovat constant arheologia și istoria bănățeană prin participarea la emisiuni de radio și de televiziune pe teme de arheologie, istorie și geografie istorică.
         Deși tragic de scurtă, activitatea științifică fructuoasă a lui Liviu MĂRUIA reprezintă, fără putință de tăgadă, un moment de cotitură în istoria arheologiei bănățene.
         Convins că vremea "primadonelor" în arheologie a trecut, Liviu MĂRUIA credea cu tărie în munca în echipă și recunoștea meritele celor "care au pus umărul în contexte, momente şi moduri diferite pentru ducerea "căruţei" la liman", după cum spunea chiar el. Și mai era convins că fară baze informaționale consistente nu se vor putea obține niciodată progrese reale în arheologie și în discursul istoric, acesta trebuind să pornească întotdeauna de la "realitățile terenului".
         Geografia și epoca dacică au fost "primele iubiri" ale lui Liviu. Dragostea pentru munte și pentru natură l-au inspirat profund, creându-i dorința de a cerceta, de a depăși barierele, de a trece "dincolo de hartă", cum îi plăcea frecvent să o spună. A fost mereu omul terenului, insuflând această frumoasă pasiune și celor din jurul său, organizând frecvent periegheze ori simple excursii și ture montane pentru studenți și masteranzi. Astfel, în fiecare toamnă, la cumpăna lunilor noiembrie și octombrie, studenții de la Istorie și masteranzii de la Arheologie interdisciplinară aveau rarul privilegiu să meargă în Munții șureanului, într-un traseu de trei zile, având parte de o lecție inedită, la fața locului, despre civilizația dacică și războaiele daco-romane. Aceste expediții vor rămâne pururea în memoria tuturor celor care au participat la ele!
         Carismatic și foarte bun orator, generos și răbdător, întotdeauna disponibil, Liviu MĂRUIA a fost iubit de aproape toți studenții și masteranzii care au avut norocul să-i fie pupili. Pe majoritatea i-a considerat "întotdeauna prieteni".
         Liviu era un organizator desăvârșit, balurile și sesiunile științifice studențești ori șantierele arheologice pe care le-a coordonat sunt dovada, fiind pasionat de dezbateri și schimb de idei (nu pregeta să-și susțină viguros punctele de vedere), fără implicarea lui Cercul de Arheologie și Istorie Veche ar fi fost groaznic de monoton și lipsit de participanți. Avea o viziune clară și completă asupra a ceea ce trebuie făcut, o atitudine și o gândire sănătoasă, un spirit optimist de învingător, niciodată complexat de valoarea altor școli arheologice de tradiție. A fost un adevărat lider și o călăuză atentă.
         Ca om, Liviu MĂRUIA poate fi caracterizat în două cuvinte: bunătate și generozitate. A preferat întotdeauna să pună binele altora înainte, chiar dacă de multe ori a făcut acest lucru în detrimentul său. A împins de la spate generații întregi de studenți, stimulând creativitatea și dorința de cercetare, ajutând pe fiecare în parte. A fost mereu prietenos, mereu deschis și nu a respins pe nimeni niciodată ... Învățător, mentor și nu în ultimul rând un prieten pentru toți cei care l-au cunoscut, el nu a îndemnat pe nimeni "să intre în casa înţelepciunii sale, ci mai degrabă a adus pe fiecare în parte în pragul propriei sale înţelepciuni" (Kahlil Gibran).
         Pasiunile lui Liviu MĂRUIA au fost speologia (în peste 10 ani de activitate a parcurs sute de peşteri active sau fosile, orizontale sau verticale, din majoritatea arealelor carstice din România; între 1995-2003 a fost membru al Clubului Speologic "Prusik" din Timişoara), ciclismul (în peste 20 de ani de activitate a parcurs cu bicicleta peste 50.000 km, cele mai importante realizări în domeniu fiind Turul ciclist al României (2625 km în 18 zile, în august 1999); Turul Carpaţilor Meridionali (1998); Turul Banatului, Olteniei de Munte şi al Ţării Haţegului (1993); Turul Munţilor Banatului (2006); Turul Serbiei şi Muntenegrului (2008) și muntele (în peste 15 ani de activitate a parcurs pedestru majoritatea masivelor montane din Carpaţi, atât vara cât şi iarna, formând şi educând în spirit montan şi ecologic numeroase generaţii de tineri).
         Întotdeauna dornic de perfecționare, Liviu MĂRUIA a fost tentat și de o experianță germană și, împins de la "spate" de viață, a hotărât, în final, să își îmbogățească cunoștiințele dând curs unei invitații din Germania pentru a activa pe un șantier arheologic o perioadă scurtă, de doar trei luni.
         Marti, 26 martie 2013, în timp ce se întorcea de pe șantierul arheologic unde lucra, mașina, în care el era doar pasager, a derapat pe un drum poleios și s-a izbit violent de un pom. Din cei patru pasageri, Liviu a fost singurul care a decedat ...

Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag !

Lista principalelor lucrări științifice:
Studii de sinteză

         Micle Dorel, Cîntar Adrian, Măruia Liviu, Elemente de topografie și cartografie arheologică, Editura Excelsior Art, Timișoara, 2011, 228 p., ISBN 978-973-592-279-5.
          Măruia Liviu, Micle Dorel, Cîntar Adrian, Ardelean Marius, Stavilă Andrei, Bolcu Lavinia, Borlea Oana, Horak Petru, Timoc Călin, Floca Cristian, Vidra Lucian, ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a județului Timiș. Rezultatele cercetărilor de teren, Editura Bioflux, Cluj-Napoca, 2011, 601 p., ISBN 978-606-81991-23-2
(http://www.editura.bioflux.com.ro/docs/ArheoGIS%2003.10.2011.pdf).
         Măruia Liviu, Cercetări interdisciplinare vizând reconstituirea geografiei istorice a Dealurilor Lipovei, Editura Excelsior Art, Timișoara, 2011, 1845 p. (303 p. text tipărit + 1542 pagini CD atașat), ISBN 978-973-592-277-1.
         Micle Dorel, Măruia Liviu, Stavilă Andrei, ArheoGIS - un sistem integrat de manageriere a patrimoniului arheologic național, Editura Excelsior Art, Timișoara, 2012, 295 p., ISBN 978-973-592-282-5.
         Măruia Liviu, Micle Dorel, Floca Cristian, Stavilă Andrei, Berzovan Alexandru, Bolcu Lavinia, Borlea Oana, Rogozea Octavian, Forțiu Sorin, Magina Adrian, Pîrpîliță Elena, Vedrilă Ioan, Horak Petru, Vidra Lucian, Gogoșanu Andreea, Geografia istorică a zonei Moșnița Veche. Rezultatele cercetărilor arheologice de teren, Editura Bioflux, Cluj-Napoca, 2012, 1154 p., ISBN 978-606-8191-43-0 (http://www.editura.bioflux.com.ro/docs/Mosnita%20Veche.pdf).
         Suport de curs
         Bejan Adrian, Măruia Liviu, Geto-dacii. Istorie și civilizație. Istoria, Editura Universității de Vest Timișoara, 203, 252 p. ISBN 973-8433-43-6.
         Bejan Adrian, Măruia Liviu, Civilizația geto-dacilor. Universul ocupațional. Meșteșugurile, Editura Excelsior Art, Timișoara, 2005, 165 p., ISBN 973-592-140-5.
         Bejan Adrian, Măruia Liviu, Civilizația geto-dacilor. Spiritualitatea, Editura Excelsior Art, Timișoara, 2008, 275 p. ISBN 978-973-592-216-0
         Articole și comunicări
         Măruia Liviu, Simbolistica lupului în tradiția mitologică românească, în Studii de Istorie a Banatului, 23-24-25, 1999-2001 (2002), p. 193-197.
Măruia Liviu, Zalmoxis, le dieux suprème des daces?, în Studii de Istorie a Banatului, 26-27, 2002-2003 (2003), p. 175-190.
Bejan Adrian, Măruia Liviu, Grec Marius, Sânnicolaul Mare, jud. Timiș. Punct: "Seliște", în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2003, București, 2004, p. 294-296 (http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2004/cd/index.htm).
         Bejan Adrian, Măruia Liviu, Le symbole mityque du loup dace, reminiscence dans la tradition populaire roumaine, în Thracian and Circumpontic World, Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, vol. III, Chişinău, 2005, p. 195-201.
         Bejan Adrian, Măruia Liviu, Simbolul mitic al lupului dacic, reminiscenţă în tradiţia populară românească, în Thracians and circumpontic world. Summaryes of the IX-th International Congress of Thracology, Chişinău – Vadul lui Vodă, 6-11 september 2004, Chişinău 2004, p. 152-154.
         Bejan Adrian, Măruia Liviu, Sânnicolau Mare, jud. Timiş. Punct: "Selişte", în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, Bucureşti, 2005, p. 327-329 (http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2005/cd/index.htm).
         Bejan Adrian, Măruia Liviu, Opinions concernant les manifestations spirituelles de la Dacie du I-èr siècle av. J.C. au I-èr siècle ap. J.C., în Abstracts of the 10th International Congress of Thracology, Komotini – Alexandroupoli 18-23 october 2005, Komoutini, Greece, 2005, p. 11-12.
         Micle Dorel, Török-Oance Marcel, Măruia Liviu, Dorogostaisky Leonard, The "rings" of Corneşti (Jadani), Timiş County, Romania, în CAA 2006 – Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Proceedings of the 34st Conference, Fargo, North Dakota, SUA, March 2006, în BAR International Series, 1230, 2006.
         Micle Dorel, Măruia Liviu, Dorogostaisky Leonard, The earth works from Corneşti –"Iarcuri" (Orţişoara village, Timiş county) in the light of recent field research, în Analele Banatului, S.N., Arheologie-Istorie, 14, 2006, 1, p. 283-305.
         Bejan Adrian, Măruia Liviu, Sânnicolau Mare, jud. Timiş. Punct: "Selişte", în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005, Bucureşti, 2006, p. 316-318 (http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2006/cd/index.htm).
         Măruia Liviu, Consideraţii teoretice referitoare la reminiscenţele precreştine din tradiţia mitologică românească, în Columna 2000, 27-28, 2006, p. 91-97.
         Măruia Liviu, Prezenţa dacică în Banat. Un stadiu al cercetării, în Studii de Istorie a Banatului, 28-29, 2004-2005 (2006), p. 55-96.
         Bejan Adrian, Măruia Liviu, Sânnicolau Mare "Selişte". Campaniile 2005-2006, în Studii de Istorie a Banatului, 30-31, 2006-2007, p. 314-319.
         Micle Dorel, Măruia Liviu, Dorogostaisky Leonard, Cîntar Adrian, Noi descoperiri arheologice de teren în zona de nord vest a Banatului, acoperită de Câmpia Vingăi şi Dealurile Lipovei (I), în Studii de Istorie a Banatului, 30-31, 2006-2007, p. 7-32.
         Bejan Adrian, Măruia Liviu, Sânnicolau Mare, jud. Timiş. Punct: "Selişte", în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, Bucureşti, 2007, p. 311-314 (http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2007/cd/index.htm).
         Micle Dore, Török-Oance Marcel, Măruia Liviu, The morpho-topographic and cartographic analysis using GIS and Remote Sensing techniques of the archaeological site Cornesti "Iarcuri", Timis County, Romania, in Advances on Remote Sensing for Archaeology and Cultural Heritage Management, Roma, 2008, p. 387-393.
         Micle Dorel, Măruia Liviu, Cîntar Adrian, eGISpat Timis: Topographic 3D Measurements Using the Total Station and GIS Processing in the Analysis of the Archaeological Sites in Timis County, Romania, în Computer Applications to Archaeology 2009, Williamsburg, Virginia, USA. March 22-26, 2009, p. 163-164 (http://www.caa2009.org/CAA2009_FinalProgram.pdf).
         Măruia Liviu, Micle Dorel, Cîntar Adrian, Bălos Angelica, Pescaru-Rusu Adriana, "Măgura" Uroiului (Hunedoara County, Romania). An Archaeological Site from the perspective of Landscape Archaeology, in Computer Applications to Archaeology 2009, Williamsburg, Virginia, USA. March 22-26, 2009, p. 288-289 (http://www.caa2009.org/CAA2009_FinalProgram.pdf).
         Micle Dorel, Măruia Liviu, Török-Oance Marcel, Lazarovici Gheorghe, Lazarovici-Mantu Magda Cornelia, Cîntar Adrian, Archaeological geomorphometry and geomorphography. Case study on Cucutenian sites from Ruginoasa and Scânteia, Iaşi County, Roumania, în Annales d'Université "Valahia" Târgovişte. Section d'Archéologie et d'Histoire, 12, 2010, 2, p. 23-39.
         Micle Dorel, Măruia Liviu, Raport de activitate ştiinţifică efectuată în cadrul Platformei de Formare şi Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Arheologiei Sistematice – "Arheotim", în Banatica, 20, 2010, 1, p. 307-320.
         Bejan Adrian, Măruia Liviu, Evoluţia Secţiei de Istorie (la 20 de ani de la reînfiinţare), în Studii de Istorie a Banatului, 34, 2010, p. 272-297.
         Măruia Liviu, Micle Dorel, Cîntar Adria, Bălos Angelica, Pescaru-Rusu Adriana, Stavilă Andrei, Bolcu Lavinia, "Măgura" Uroiului (Hunedoara County, Romania). An Archaeological Site from the perspective of Landscape Archaeology, în Annales d'Université "Valahia" Târgovişte. Section d'Archéologie et d'Histoire, 12, 2010, 1, p. 85-96.
         Micle Dorel, Măruia Liviu, Cîntar Adrian, Bozu Octavian, Nemeth Eduard, Stavilă Andrei, Bolcu Lavinia, Non-invasive archaeological research in the Roman Castrum from Vărădia, "Rovină" (Caraş-Severin County). A topographic and geophysical study, în Annales d'Université "Valahia" Târgovişte. Section d'Archéologie et d'Histoire, 12, 2010, 1, p. 139-154.
         Bejan Adrian, Măruia Liviu, Hallstattul tardiv şi individualizarea geto-dacilor în cadrul lumii tracice, în Columna 2000, 11, 2010, 41-42, p. 11-15.
         Lazarovici Gheorghe, Ciobotaru Dan, Maxim Zoia, Bindea Diana, Lazarovici Cornelia-Magda, Bojin Loredana, Angeleski Sote, Micle Dorel, Măruia Liviu, Petrescu Sorin, Negrei Dimitrie, Roman Cristian, Mateș Adela, Bozu Flavius, Bozu Ovidiu, Ardelean Marius, Parţa, com. Parţa, jud. Timiş. Punct. Tell 1, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2009. A XLIV-a Sesiune de Rapoarte Arheologice, Suceava, 27-30 mai 2010, Bucureşti, 2010, p. 289-291 (http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2010/cd/index.htm).
         Lazarovici Cornelia-Magda, țurcanu Senica, Geba Maria, Hușleag Arina, știrbu Maria, Ellis Linda, Micle Dorel, Măruia Liviu, Scânteia, com. Scânteia, jud. Iaşi. Punct: Dealul Bodeşti / La Nuci, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2009. A XLIV-a Sesiune de Rapoarte Arheologice, Suceava, 27-30 mai 2010, Bucureşti, 2010, p. 170-171 (http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2010/cd/index.htm).
         Lazarovici Cornelia-Magda, Lazarovici Gheorghe, țurcanu Senica, știrbu Maria, Micle Dorel, Măruia Liviu, Ruginoasa, com. Ruginoasa, jud. Iaşi. Punct: Dealul Drăghici, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2009. A XLIV-a Sesiune de Rapoarte Arheologice, Suceava, 27-30 mai 2010, Bucureşti, 2010, p. 165-166 (http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2010/cd/index.htm).
         Bejan Adrian, Micle Dorel, Măruia Liviu, Cîntar Adrian, Unip, com. Sacoşu Turcesc, jud. Timiş.
         Punct. Dealu Cetăţuica, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2009. A XLIV-a Sesiune de Rapoarte Arheologice, Suceava, 27-30 mai 2010, Bucureşti, 2010, p. 199-203 (http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2010/cd/index.htm).
         Micle Dorel, Măruia Liviu, Kopeczny Zsuzsanna, Cîntar Adrian, Simionescu Simona, Vidra Lucian, Borlea Oana, Floca Cristian, Medieval earth fortifications from the Romanian N-E Banat in the context of interdisciplinary analysis, în Fusion of Cultures. Abstracts of the XXXVIII Conference on Computer Applications and Qantitative Methods in Archaeology (eds. Fco. Javier Melero, Pedro Cano & Jorge Revelles), Granada, 2010, p. 731.
         Măruia Liviu, Micle Dorel, Török-Oance Marcel, Lazarovici Gheorghe, Lazarovici Magda, Smadu-Vlad Lorena, Stavilă Adrian, Bolcu Lavinia, Archaeological geomorphometry and geomorphography. Case study on Cucuteni-an sites from Ruginoasa and Scânteia, Iaşi County, Romania, în Fusion of Cultures. Abstracts of the XXXVIII Conference on Computer Applications and Qantitative Methods in Archaeology (eds. Fco. Javier Melero, Pedro Cano & Jorge Revelles) Granada, 2010, p. 689.
         Bejan Adrian, Măruia Liviu, Tănase Daniela, Un mormânt cu podoabe de aur din epoca sarmatică timpurie descoperit la Sânnicolau Mare – Selişte (jud. Timiş), în Analele Banatului, S.N., 19, 2011, p. 161-180 (http://www.muzeulbanatului.ro/uploads/products/10%20Bejan.pdf).
         Bejan Adrian, Măruia Liviu, Micle Dorel, Berzovan Alexandru, Stavilă Andrei, Floca Cristian, Bolcu Lavinia, Borlea Oana, Unip, com. Sacoşu Turcesc, jud. Timiş. Punct: Dealu Cetăţuica, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011. A XLVI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Târgu Mureş, 23-26 mai 2012, Bucureşti, 2012, p. 156-161 (http://cimec.ro/arheologie/cronicaca2012/cd/cronica-cercetarilor-arheologice-2011.pdf).
         Beldiman Corneliu, Cârciumaru Marin, Bejan Adrian, Măruia Liviu, Berzovan Alexandru, Stavilă Andrei, Sztancs Diana Maria, Iamandi Daniela, Industria materiilor dure animale descoperită în campania 2011, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011. A XLVI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Târgu Mureş, 23-26 mai 2012, București 2012, p. 161-164 (http://cimec.ro/arheologie/cronicaca2012/cd/cronica-cercetarilor-arheologice-2011.pdf).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013 Arheovest Association Timișoara - promoting the archaeological heritage of Banat
Joomla templates 1.7 by Hostgator