Founding members:

 

Liviu MĂRUIA (past-president)

CV


 

 

 

Ioan Liviu Măruia
 (13.07.1977 – 26.03.2013)

 

 

- president of Arheovest Association Timisoara -
(2006-2013)

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE


EDUCATION


2009-2011: PhD in Humanities, Faculty of Humanities Târgoviște, University of ”Valahia”  Târgoviște
1999-2001: Eastern Roman Empire Studies, Master, Faculty of Letters, History and Theology, West University Timișoara
1995-1999: History, Faculty of Letters, History and Theology, West University Timișoara

1991-1995: No. 3 Theoretical Highschool, Reşiţa


Other Affiliations


Arheovest Association Timișoara
2006-2013 – founder member, president
Research Center in Prehistory,  Interdisciplinary Archaeology and Cultural Heritage Conservation Techniques. University „Valahia” of Târgovişte
2009 – 2013 - member
Center for History and Archaeology „Constantin Daicoviciu”, Timişoara
1999 – 2006 - member
Caving Club „Prusik” Timişoara
1995 – 2003 - member


EMPLOYMENT HISTORY


october 2012-march 2013: Senior Lecturer (Faculty of Letters, History and Theology, West University Timișoara, History Staff)
march 2006-september 2012: University Assistant (Faculty of Letters, History and Theology, West University Timișoara, Department of History)
october 2002 – march 2006: University Preparator (Faculty of Letters, History and Theology, West University Timișoara, Department of History)
october 2002 – june 2003: Preparator universitar (hourly paid) (Faculty of Letters, History and Theology, West University Timișoara, Department of History)
september 1999-october 2003: Geography – History Teacher (Primary and Lower Secondary School, Becicherecu Mic, Timiș County)


RESEARCH PROJECTS


2010-2012
Moșnița Veche archaeological monography (Timiș County)
-project aimed at preparing a comprehensive study of landscape archeology through archaeological field research, remote sensing, photogrammetry, map studying, archaeological surveying and magnetometer prospecting
-Project manager
-in collaboration with:  D. Micle, C. Floca, L. Bolcu, A. Stavilă, O. Borlea, A. Berzovan
2007-2011
ArheoGis. Datasets of archaeological sites included in the Historic Monuments List from Timiș county
-project manager with D. Micle
- in collaboration with: Cîntar, A.; Ardelean M.; Stavilă A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C; Vidra, L.
2006-2007
eGISpat Timiş. Topographic repertory of archaeological sites included in the Historic Monuments List from Timiș county. Archaeology Section - drawing on specialized documentation of 42 sites (project nominated for the Grand Prix of Ministry of Culture for 2007) (September 2006 - December 2007)
-project manager with D. Micle
-in collaboration with A. Cîntar, M. Ardelean


PUBLICATIONS


» BOOKS

2012
Geografia istorică a zonei Moșnița Veche. Rezultatele cercetărilor arheologice de teren [The Historical Geography of Moșnița Veche area. Archaeological Survey results], Măruia, L.; Micle, D.; Floca, C.; Stavilă, A.; Berzovan, A.; A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Rogozea, O.; Forţiu, S.; Magina, A.; Pîrpîliță, E.; Vedrilă, I.; Horak, P.; Vidra, L.; Gogoșanu, A., Cluj-Napoca, 2012. (pdf)

ArheoGIS – un sistem integrat de manageriere a patrimoniului arheologic naţional, [ArheoGIS – an Integrated System of Managing the National Archaeological Heritage] Micle, D.; Măruia, L.; Stavilă, A., Timişoara,2012
2011
ArheoGis. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş [ArheoGis. Datasets of archaeological sites included in the Historic Monuments List from Timiș county], Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean M.; Stavilă A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C; Vidra, L., Cluj-Napoca, 2011 (pdf)

2011
Elemente de topografie şi cartografie arheologică [Elements of Archaeological Topography and Mapping], Micle, D.; Cîntar, A.; Măruia, L,  Timişoara

2008
Civilizaţia geto-dacilor. Spiritualitatea, [Geto-Dacian Civilization, the Spirituality]  Bejan, A.; Măruia, L., Timişoara

2005
Civilizaţia geto-dacilor. Universul ocupaţional. Meşteşugurile, [Geto-Dacian Civilization, Occupational Universe, The Crafts],   Bejan, A.; Măruia, L., Timişoara

2003
Geto-dacii. Istorie şi civilizaţie. Istoria, [The Geto-Dacians. History and Civilisation. The History] Bejan, A.; Măruia, L.   ,Timişoara

 

» BOOK CHAPTERS

2011
Die Erdwälle vom rumänischen Banat im Kontext der Landschaftsarchäologie, Micle, D.; Măruia, L.; Cîntar, A.; Török-Oance, M.,  în Der südwestliche Limes des römischen Dakien. Strukturen und Landschaft, Nemeth, E.; Fodorean, Fl.; Matei, D.; Blaga, D., Cluj Napoca, 2011, p. 82-88

» ARTICLES/STUDIES

2012
Industria materiilor dure animale descoperită în campania 2011, [Hard materials  industry of animal nature discovered during the 2011 campaign] , Beldiman, C.; Cârciumaru, M.; Bejan, A.; Măruia, L.; Berzovan, Al.; Stavilă, A.; Sztancs, D.M.; Iamandi, D.,  in Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011 [The chronicle of archaeological research in Romania.Campaign 2011]. The 46th National Archaeological Reports Session, Târgu Mureş, 23-26 mai 2012, Bucharest
2012
Unip, com. Sacoșu Turcesc, Timiș County. Topographic Point: Dealu Cetățuica, Bejan, A.; Măruia, L.; Micle, D.; Berzovan, A.; Stavilă, A.; Floca, C.; Bolcu, L.; Borlea O., in CCA – 2011, 2012. Campaign (pdf)

2011
Un mormânt cu podoabe de aur din epoca sarmatică timpurie descoperit la Sânnicolau Mare – Selişte (jud. Timiș) [A tomb with gold ornaments from early Sarmatian era discovered at Sânnicolau Mare – Selişte (Timis County)], Bejan, A.; Măruia, L.; Tănase, D.,  in Analele Banatului, S.N., 19, 2011, p. 161-180
2010
Medieval earth fortifications from the Romanian N-E Banat in the context of interdisciplinary analysis, Micle, D.; Măruia L.; Kopeczny, S.; Simionescu, S.; Vidra, L.; Borlea, O.; Floca, C., in Fusion of Cultures. Abstracts of the XXXVIII Conference on Computer Applications and Qantitative Methods in Archaeology. Fco. Javier Melero, Pedro Cano & Jorge Revelles (Editors), Granada, 2010. (pdf)
2010
Unip, com. Sacoşu Turcesc, Timis County. Topographic Point: Dealu Cetăţuica,  Bejan, A; Micle, D.; Măruia, L.; Cîntar, A.,  în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2009. The 44th National Archaeological Reports Session, Suceava, 27-30 mai 2010, Bucharest, 2010, p. 199-203

Ruginoasa, com. Ruginoasa, Iași County. Topographic Point: Dealul Drăghici, Lazarovici, C.M.; Lazarovici, Gh.; Ţurcanu, S.; Ştirbu, M.; Micle, D.; Măruia, L.,  în  Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2009. [The chronicle of archaeological research in Romania. 2009 Campaign], The 44th National Archaeological Reports Session, Suceava, Suceava, 27-30 mai 2010, Bucharest, 2010, p. 165-166

Scânteia, com. Scânteia, Iași County. Topographic Point: Dealul Bodeşti / La Nuci, Lazarovici, C.M.; Ţurcanu, S.; Geba, M.; Huşleag, A.; Ştirbu, M.; Ellis, L.; Micle, D.; Măruia, L.,  in Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2009. [The chronicle of archaeological research in Romania. 2009 Campaign],  The 44th National Archaeological Reports Session, Suceava, Suceava, 27-30 mai 2010, Bucharest, 2010, p. 170-171

Parţa, com. Parţa, Timiș County. Punct. Tell 1, Lazarovici, Gh.; Ciobotaru, D.; Maxim, Z.; Bindea, D.; Lazarovici, C.M.; Bojin, L.; Angeleski, S.; Micle, D.; Măruia, L.; Petrescu, S.; Negrei, D.; Roman, C.; Mateş, A.; Bozu, F.; Bozu, B.; Ardelean, M., în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2009. [The chronicle of archaeological research in Romania. 2009 Campaign],  The 44th National Archaeological Reports Session, Suceava, 27-30 mai 2010, Bucharest, 2010, p. 289-291

Hallstattul tardiv şi individualizarea geto-dacilor în cadrul lumii tracice, [The late Hallstatt and the Geto-Dacians Individualization in The Thracian World] Bejan, A.; Măruia, L.,  in Columna 2000, 11, 2010, 41-42, p. 11-15

Non-invasive archaeological research in the Roman Castrum from Vărădia, „Rovină” (Caraş-Severin County). A topographic and geophysical study, Micle, D.;  Măruia, L.; Cîntar, A.; Bozu, O.; Nemeth, E.; Stavilă, A.; Bolcu, L.,  în Annales d’Université “Valahia” Târgovişte. Section d’Archéologie et d’Histoire, 12, 2010, 1, p. 139-154)

 „Măgura” Uroiului (Hunedoara County, Romania). An Archaeological Site from the perspective of Landscape Archaeology, Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Bălos, A.; Pescaru, A.; Stavilă, A.; Bolcu, L.,  în Annales d’Université “Valahia” Târgovişte. Section d’Archéologie et d’Histoire, 12, 2010, 1, p. 85-96

Evoluţia Secţiei de Istorie (la 20 de ani de la reînfiinţare), [The Evolution of History Department (20 years After its Reestablishment)]  Bejan, A.; Măruia, L., in SIB, 34, 2010, p. 272-297

Raport de activitate ştiinţifică efectuată în cadrul Platformei de Formare şi Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Arheologiei Sistematice – „Arheotim”, [Scientific Activity Report made ​​in the Platform for Interdisciplinary Research and Training in Systematic Archaeology – „Arheotim” ] ,  Micle, D.; Măruia, L., in Banatica, 20, 2010, 1, p. 307-320

Archaeological geomorphometry and geomorphography. Case study on Cucutenia-an sites from Ruginoasa and Scânteia, Iaşi County, Roumania, Micle, D.; Măruia, L., Török-Oance, M., Lazarovici, Gh.; Lazarovici Mantu, C.M.; Cîntar, A., în Annales d’Université “Valahia” Târgovişte. Section d’Archéologie et d’Histoire, 12, 2010, 2, p. 23-39

2009
„Măgura” Uroiului (Hunedoara County, Romania). An Archaeological Site from the perspective of Landscape Archaeology, Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Bălos, A.; Pescaru – Rusu, A, in Computer Applications to Archaeology 2009 Williamsburg, Virginia, USA. March 22-26, 2009,

eGISpat Timis: Topographic 3D Measurements Using the Total Station and GIS Processing in the Analysis of the Archaeological Sites in Timis County, Romania, Micle, D.; Măruia, L., Cîntar, A., în Computer Applications to Archaeology 2009 Williamsburg, Virginia, USA. March 22-26, 2009, p. 163-164

2008
The morpho-topographic and cartographic analysis using GIS and Remote Sensing techniques of the archaeological site Cornesti “Iarcuri”, Timis County, Romania, Micle, D.; Török-Oance, M.; Măruia, L., in Advances on Remote Sensing for Archaeology and Cultural Heritage Management, Roma, 2008, p. 387-393

2007
Sânnicolau Mare, Timiș County. Topographic Point: „Selişte”, Bejan, A.; Măruia, L.,  in Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, Bucharest, 2007, p. 311-314

Noi descoperiri arheologice de teren în zona de nord vest a Banatului, acoperită de Câmpia Vingăi şi Dealurile Lipovei(I), [New Archaeological Discoveries in the North Western Banat, Vinga Plain and Lipovei Hills (I)],  Micle, D.; Măruia, L.; Dorogostaiski, L.; Cîntar, A., în Studii de Istorie a Banatului, 30-31, 2006-2007, p. 7-32

Sânnicolau Mare „Selişte”. Campaniile 2005-2006, Bejan, A.; Măruia, L., in SIB, 30-31, 2006-2007, p. 314-319

2006
Prezenţa dacică în Banat. Un stadiu al cercetării, [The presence of Dacians in the Banat Region, A stage of Research], Măruia, L.,  in SIB , 28-29, 2004-2005 (2006), p. 55-96

Consideraţii teoretice referitoare la reminiscenţele precreştine din tradiţia mitologică românească, [Theoretical Considerations on the Romanian Mythological Reminiscences of Pre-Christian Tradition], Măruia, L., in Columna 2000, 27-28, 2006, p. 91-97

Sânnicolau Mare, Timiș County. Topographic Point: „Selişte”, Bejan, A.; Măruia, L., in Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005,[ The chronicle of archaeological research in Romania.Campaign 2005],  Bucharest, 2006, p. 316-318

The earth works from Corneşti – „Iarcuri” (Orţişoara village, Timiş county) in the light of recent field research, Micle, D.; Măruia, L., Dorogostaisky, L., în Analele Banatului, S.N., 14, 2006, 1, p. 283-305

The “rings” of Corneşti (Jadani), Timiş County, Romania, în CAA2006 – Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Proceedings of the 34st Conference, Fargo, North Dakota, SUA, March 2006, Micle, D.; Török-Oance, M.; Măruia, L., Dorogostaiski, L.,  in BAR International Series 1230, 2006

2005
Opinions concernant les manifestations spirituelles de la Dacie du I-èr siècle av. J.C. au I-èr siècle ap. J.C., Bejan, A.; Măruia, L.,  în Abstracts of the 10th International Congress of Thracology, Komotini – Alexandroupoli 18-23 october 2005 , Komoutini, Greece, 2005, p. 11-12

Sânnicolau Mare, Timiș County. Topographic Point: „Selişte”, Bejan, A.; Măruia, L., in Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, [The chronicle of archaeological research in Romania.Campaign 2004], Bucharest, 2005, p. 327-329

2004
Simbolul mitic al lupului dacic, reminiscenţă în tradiţia populară românească, [Dacian Wolf Mythical Symbol, Reminiscent of the Traditional Romanian Folk] Bejan, A.; Măruia, L., în Thracians and circumpontic world. Summaryes of the IX-th International Congress of Thracology, Chişinău – Vadul lui Vodă, 6-11 september 2004, Chişinău 2004, p. 152-154

Le symbole mityque du loup dace, reminiscence dans la tradition populaire roumaine, Bejan, A.; Măruia, L., în Thracian and Circumpontic World, Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, vol. III, Chişinău, 2005, p. 195-201

Sânnicolau Mare, Timiș County. Topographic Point: „Selişte”, Bejan, A.; Măruia, L., Grec, M., in Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2003, [The chronicle of archaeological research in Romania.Campaign 2003], Bucharest, 2004, p. 294-296

2003
Zalmoxis, le dieux suprème des daces?, Măruia, L., in SIB,  26-27, 2002-2003 (2003), p. 175-190

2002
Simbolistica lupului în tradiţia mitologică românească, [Wolf Symbolism in Romanian Mythology Tradition], Măruia, L., in SIB, 23-24-25, 1999-2001 (2002), p. 193-197


INVASIVE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH


2012

 • july - august 2012: Unip „Dealul Cetăţuica” (Timiș County) (member of the research team and research coordinator)
 • april – july 2012: Lugoj – Deva Highway, Lot 1 (Coştei – Mănăştiur sector) (member of the research team )- rescue excavations

2011

 • November – decembrie 2011 Lugoj – Deva Highway, Lot 1 (Coştei – Mănăştiur sector) (member of the research team )- rescue excavations
 • July 2011: Unip „Dealul Cetăţuica” (Timiș County) (member of the research team and research coordinator)

2010

 • September 2010: Unip „Dealul Cetăţuica” (Timiș County) (member of the research team and research coordinator)

2009

 • July 2009: Unip „Dealul Cetăţuica” (Timiș County) (member of the research team and research coordinator)

2007

 • July 2007: Sânnicolau Mare „Selişte” (Timiș County) (member of the research team and  responsible for the investigated sector)

2006

 • July 2006: Sânnicolau Mare „Selişte” (Timiș County) (member of the research team and  responsible for the investigated sector)

2005

 • July 2005: Sânnicolau Mare „Selişte” (Timiș County,) member of the research team and  responsible for the investigated sector)

2004

 • July 2004: Sânnicolau Mare „Selişte” (Timiș County) (member of the research team and  responsible for the investigated sector)

2003

 • July 2003: Sânnicolau Mare „Selişte” (Timiș County) (member of the research team and  responsible for the investigated sector)

2002

 • July 2002: Jupa „Tibiscum” (Caraş Severin County) (volunteer)
 • August 2002: Mehadia „Cetate” (Caraş Severin County) (volunteer)

2001

 • July 2001: Jupa „Tibiscum” (Caraş Severin County) (M.A Student, volunteer)

2000

 • July 2000: Zăgujeni (Caraş Severin County) (M.A Student, volunteer)
 • July 2000: Dalboşeţ „Dragomireana” (Caraş Severin County) (volunteer)
 • August 2000: Mehadia „Cetate” (Caraş Severin County) (volunteer)

1999

 • July 1999: Jupa „Tibiscum” (Caraş Severin County) (volunteer)

1998

 • July 1998: Jupa „Tibiscum” (Caraş Severin County) (volunteer)

1997

 • July 1997: Jupa „Tibiscum” (Caraş Severin County) (volunteer)

1996

 • July 1996: Jupa „Tibiscum” (Caraş Severin County) (volunteer)

1995

 • July 1995: Jupa „Tibiscum” (Caraş Severin County) (professional archaeological practice)

 


ARCHAEOLOGICAL FIELD SURVEY


Systematic and punctual field walking

2011

 • systematic field walking in Moşniţa Veche, Moşniţa Nouă, Albina precints

2010

 • systematic field walking in Timişoara, Moşniţa Veche, Moşniţa Nouă precints

2009

 • systematic or punctual field walking in Corneşti, Nadăş, Stanciova, Herneacova, Unip, Uliuc, Remetea Mare (all in  Timiș County); Chesinţ, Zăbrani, Alioş, Lipova, Şiştarovăţ, Cuveşdia, Labaşinţ, Varniţa, Dorgoş, Ususău (all in Arad County)

2008

 • punctual field walkings in a lot of localities in  Timiș,Arad,Caraș-Severin,Hunedoara counties

2007

 • punctual field walkings in a lot of localities in Timiș County

2006

 • punctual field walkings in a lot of localities in  Timiș and Caraș-Severin Counties

 

Archaeological topographic surveying

 • Moşniţa Veche „Satu Bătrân”
 • Caransebeş „Balta Sărată” (Caraş Severin County);
 • Baru Mare „Castrul de marş de pe vf. Jigoru Mare” (Hunedoara County);
 • Ostrovu Mic „Villa Rustica” (Hunedoara County);
 • Ohaba Ponor „Peştera Bordu Mare” (Hunedoara County);
 • Şugag „Castrele romane de marş de pe vf. Comărnicel” (Alba County)
 • Cheile Turzii „Peştera Gaura Ungurească” (Cluj County);
 • Ruginoasa „Dealul Drăgici” (Iași County);
 • Scânteia „Dealul Bodeşti – La nuci” (Iași County);
 • Foeni „Staţia de gaz” (Timiș County.);
 • Rapoltu Mare „Măgura Uroiului” (Hunedoara County);
 • Vărădia „Rovină” (Caraş-Severin County);
 • Şugag „Vârful lui Pătru” (Alba County);
 • Corneşti „Iarcuri” (Timiș County);
 • Chesinţ „Oul lui Traian” (Arad County);
 • Berecuţa „Val roman” (Timiș County);
 • Opatiţa „Val roman” (Timiș County);
 • Sântana „Cetatea Veche” (Arad County);
 • Sânnicolaul Mare „Selişte” (Timiș County);
 • Ţaga „Baza Arheologică” (Cluj County);
 • Alioş „Cetatea Turcească”, „Valul Roman” (Timiș County);
 • Bencecul de Jos „Dosul” (Timiș County);
 • Cenad „Cetatea Morisena” (Timiș County);
 • Checea „Câmp de tumuli” (Timiș County);
 • Făget „Cetate” (Timiș County);
 • Giarmata „Cetăţuica” (Timiș County);
 • Giroc „Cetate de pământ” (Timiș County);
 • Izvin „După Vii” (Timiș County);
 • Jdioara „Cetate” (Timiș County);
 • Mănăştur „Biserica fortificată” (Timiș County);
 • Nerău „Câmp de tumuli” (Timiș County);
 • Opatiţa „Fortificaţie medievală” (Timiș County);
 • Pădureni „Selişte” (Timiș County);
 • Periam „Movila cu Şanţ” (Timiș County);
 • Româneşti „Peştera cu Apă”, „Dealul lui Filip”, „Dumbrăviţa” (Timiș County),
 • Unip „Cetăţuica”, „Ocoale” (Timiș County);
 • Stanciova „Grădişte” (Timiș County);
 • Vizejdia „Tumuli” (Timiș County);
 • Voiteg „Groapa cu Vulpi”, „Tell” (Timiș County);
 • Becicherecu Mic “Satu Vechi” (Timiș County);
 • Bucovăţ “Gruniul cu Cremene” (Timiș County);
 • Chişoda “Gomila”, “Valul Roman” (Timiș County);
 • Maşloc “Şanţul Turcilor” (Timiș County);
 • Seceani “La cetate” (Timiș County);
 • Timişoara “Cioreni” (Timiș County);
 • Herneacova “Cetate” (Timiș County);
 • Hodoni “La Pocioroane” (Timiș County);
 • Ianova “Cetatea turcească” (Timiș County);
 • Moşniţa Veche “Satul bătrân” (Timiș County);
 • Parţa “Tell 1”, Parţa “Tell 2” (Timiș County);
 • Remetea Mare “Gomila lui Gabor”, “Cetate” (Timiș County);
 • Satchinez “Grădişte” (Timiș County);
 • Timişoara “Parcul Botanic” (Timiș County);
 • Şag „Canton” (Timiș County);

 

Geophysical prospections-magnetometry

 • Moşniţa Veche „Satu Bătrân” (Timiș County.);
 • Caransebeş „Balta Sărată” (Caraş-Severin County);
 • Ruginoasa „Dealul Drăgici” (Iași County);
 • Scânteia „Dealul Bodeşti – La nuci” (Iași County);
 • Unip „Dealul Cetăţuica” (Timiș County.);
 • Vărădia „Rovină” (Caraş-Severin County);
 • Şugag „Vârful lui Pătru” (Alba County);
 • Corneşti „Iarcuri” (Timiș County);
 • Chesinţ „Oul lui Traian” (Arad County);
 • Berecuţa „Val roman” (Timiș County);
 • Opatiţa „Val roman” (Timiș County);
 • Sântana „Cetate” (Arad County);
 • Parţa “Tell 1” (Timiș County);
 • Ţaga „Baza Arheologică” (Cluj County);
 • Corneşti „Iarcuri” (Timiș County);
 • Alioş, „Valul Roman” (Timiș County);
 • Voiteg „Groapa cu Vulpi” (Timiș County);
 • Periam „Şanţu Mare – Ziridava” (Arad County);
 • Unip „Cetăţuica” (Timiș County);
 •  


 

Dorel MICLE

CV

 

  Statute:   - PhD
                    - Senior Lecturer
                    - expert archaeologist (National Registry of Romanian Archaeologists)
  Fields of interests: Archaeological surveying, Geophysical Prospecting and Aerophotogrametry in Archaeology,
  Remote Sensing in Archaeology, Landscape Archaeology

  Email: dmicle@litere.uvt.ro

 

 

 

CURRICULUM VITAE


PERSONAL INFORMATION


First Name: Dorel  
Last Name: Micle
Date and place of birth: 22.12.1971, Timișoara
Address: Zurich str., no. 33, Timişoara, Romania
Phone (mobile): +4 0721582955; (home): +4 0356 170101


EDUCATION


2005-2009 PhD in History, “Lucian Blaga” University of Sibiu, Departament of History, Sibiu.
1991-1996: West University of Timisoara, Faculty of Letters, History and Theology, Department of History, Timisoara.


SCHOLARSHIPS


2010-2011: Postdoctoral Researcher in Archaeology, Management in Archaeology, West University of Timisoara, Faculty of Political Science, Philosophy and Communication Studies, Timisoara.
september 2001-June 2002: MS in Computer Applications, West University of Timisoara, Faculty of Mathematics and Computer Science, Department of Computer Science, Timisoara.
september 1997-June 1998: MA in History, West University of Timisoara, Faculty of Letters, History and Theology, Department of History, Timisoara.


EMPLOYMENT HISTORY


march 2006-present: Lecturer PhD., Department of History (Faculty of Letters, History and Theology, West University of Timisoara)
march 2001-march 2006: Lecturer Assistant, Department of History (Faculty of Letters, History and Theology, West University of Timisoara)
september 1996-march 2001: Teacher (Primary School No. 18, Timișoara)  


PROJECTS

2010-2012
Moșnița Veche archaeological monography (Timiș County)
-project aimed at preparing a comprehensive study of landscape archeology through archaeological field research, remote sensing, photogrammetry, map studying, archaeological surveying and magnetometer prospecting
-member (in collaboration with L. Bolcu, A. Stavilă, O. Borlea, I. Vedrilă, E. Pârpâliţă, A. Gogoşanu)
Project manager: Liviu Măruia
2007-2011
ArheoGis. Datasets of archaeological sites included in the Historic Monuments List from Timiș county
-project manager with Liviu Măruia
2006-2007
eGISpat Timiş. Topographic repertory of archaeological sites included in the Historic Monuments List from Timiș county. Archaeology Section - drawing on specialized documentation of 42 sites (project nominated for the Grand Prix of Ministry of Culture for 2007)
-project manager with Liviu Măruia 


PUBLICATIONS


» BOOKS

2012
Geografia istorică a zonei Moșnița Veche. Rezultatele cercetărilor arheologice de teren [The Historical Geography of Moșnița Veche area. Archaeological Survey results], Măruia, L.; Micle, D.; Floca, C.; Stavilă, A.; Berzovan, A.; A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Rogozea, O.; Forţiu, S.; Magina, A.; Pîrpîliță, E.; Vedrilă, I.; Horak, P.; Vidra, L.; Gogoșanu, A., Cluj-Napoca, 2012. (pdf)

ArheoGIS – un sistem integrat de manageriere a patrimoniului arheologic naţional, [ArheoGIS – an Integrated System of Managing the National Archaeological Heritage] Micle, D.; Măruia, L.; Stavilă, A. , Timişoara

2011
ArheoGis. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş [ArheoGis. Datasets of archaeological sites included in the Historic Monuments List from Timiș county], Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean M.; Stavilă A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C; Vidra, L., Cluj-Napoca, 2011. (pdf)

Un model practic de aplicare a topografiei şi cartografiei arheologice în analiza spaţială a habitatului rural post-roman din Dacia de sud-vest între sfârşitul secolului al II-lea şi începutul secolului al V-lea, Micle D., Timișoara, 2011.
Elemente de topografie şi cartografie arheologică [Elements of Archaeological Topography and Mapping], Micle, D.; Cîntar, A.; Măruia, L.,  Timişoara.

ArheoGis. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş [ArheoGis. Datasets of archaeological sites included in the Historic Monuments List from Timiș county], Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean M.; Stavilă A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C; Vidra, L., Cluj-Napoca, 2011. (pdf)

2006
Arheologia – o ştiinţă pluridisciplinară. Metode clasice şi moderne de lucru, [Archaeology - a multidisciplinary science. Classical and modern methods of work], Bejan A., Micle D.,Timișoara, 2006.

2004
Săpaturile arheologice preventive de la Dumbrăviţa (DN 6 - varianta ocolitoare Timişoara),[ Archaeological excavations at Dumbrăviţa (DN 6 – bypassing Timişoara] Draşovean Fl., Benea D., Mare M., Tănase D., Chiu Fl., Regep-Vlascici S., Ştefănescu A., Muntean M., Crânguş M., Micle D., Timișoara, 2004

» BOOK CHAPTERS

2011

Die Erdwälle vom rumänischen Banat im Kontext der Landschaftsarchäologie, Micle, D.; Măruia, L.; Cîntar, A.; Török-Oance, M.,  în Der südwestliche Limes des römischen Dakien. Strukturen und Landschaft, Nemeth, E.; Fodorean, Fl.; Matei, D.; Blaga, D., Cluj Napoca, 2011, p. 82-88

2008

How Can You Create a Web Project using Microsoft Page Editor, Micle D.,  in Oberlander-Târnoveanu,I. (ed.) Museum and the Internet. Selected Papers from the International Summer Course in Buşteni, Romania, 20th – 26th of September, 2004, Archaeolingua, Budapest, 2008, p. 25-34

Heritage Networks and Portals, Micle D., în Oberlander-Târnoveanu,I. (ed.) Museum and the Internet. Selected Papers from the International Summer Course in Buşteni, Romania, 20th – 26th of September, 2004, Archaeolingua, Budapest, 2008, p. 73-120.

 

» ARTICLES/STUDIES

2012
Unip, com. Sacoșu Turcesc, Timiș County. Topographic Point: Dealu Cetățuica, Bejan, A.; Măruia, L.; Micle, D.; Berzovan, A.; Stavilă, A.; Floca, C.; Bolcu, L.; Borlea O., in CCA – 2011, 2012. Campaign (pdf)

2011

The situation of the archaeological findings in the area of Cenad (Timiş County) in the context of debates on the cultural role of this political, administrative and religious center in the Middle Ages, Micle, D. in International WORKSHOP Proceedings History of Philosophy: Representations and Cultural Constructions Timisoara, 22-23 September 2011  (in press)
2010
Medieval earth fortifications from the Romanian N-E Banat in the context of interdisciplinary analysis, Micle, D.; Măruia L.; Kopeczny, S.; Simionescu, S.; Vidra, L.; Borlea, O.; Floca, C., in Fusion of Cultures. Abstracts of the XXXVIII Conference on Computer Applications and Qantitative Methods in Archaeology. Fco. Javier Melero, Pedro Cano & Jorge Revelles (Editors), Granada, 2010. (pdf)

Despre necesitatea managerierii patrimoniului arheologic utilizând SIG/GIS (Sistem Informaţional Geografic), [About the need for archaeological management using GIS] , Micle D.,  in Studii de Istorie a Banatului, UVT, XXIV, 2010, p. 226-234

Digital terrain analysis as a tool for the identification of possible areas with rural post – Roman archaeological sites in the S-W Dacia, Torok-Oance M., D. Micle,  in  Ann. of Valahia University Târgovişte, Archaeology Series, No. 2, 2010, p. 139-147.

Archaeological geomorphometry and geomorphography. Case study on Cucutenia-an sites from Ruginoasa and Scânteia, Iaşi County, Roumania, Micle, D.; Măruia, L., Török-Oance, M., Lazarovici, Gh.; Lazarovici Mantu, C.M.; Cîntar, A., în Annales d’Université “Valahia” Târgovişte. Section d’Archéologie et d’Histoire, 12, 2010, 2, p. 23-39

 

2009

eGISpat Timis: Topographic 3D Measurements Using the Total Station and GIS Processing in the Analysis of the Archaeological Sites in Timis County, Romania, Micle, D.; Măruia, L., Cîntar, A., în Computer Applications to Archaeology 2009 Williamsburg, Virginia, USA. March 22-26, 2009, p. 163-164

„Măgura” Uroiului (Hunedoara County, Romania). An Archaeological Site from the perspective of Landscape Archaeology, Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Bălos, A.; Pescaru, A.; Stavilă, A.; Bolcu, L.,  in Annales d’Université “Valahia” Târgovişte. Section d’Archéologie et d’Histoire, 12, 2010, 1, p. 85-96
The morpho-topographic and cartographic analysis using GIS and Remote Sensing techniques of the archaeological site Cornesti “Iarcuri”, Timis County, Romania, Micle, D.; Török-Oance, M.; Măruia, L., in Ann. Univ. Tibiscus, Computer Science Series, VII, 2009, p. 249-262
2008
The morpho-topographic and cartographic analysis using GIS and Remote Sensing techniques of the archaeological site Cornesti “Iarcuri”, Timis County, Romania, Micle, D.; Török-Oance, M.; Măruia, L., in Advances on Remote Sensing for Archaeology and Cultural Heritage Management, Roma, 2008, p. 387-393

Despre paginile web ale muzeelor. Muzeul Virtual, [On the websites of museums. Virtual Museum], in SIB [Studies of the Banat History], 30-31, 2006-2007, Micle, D.,  Timisoara, p. 283-297

2007

Noi descoperiri arheologice de teren în zona de nord vest a Banatului, acoperită de Câmpia Vingăi şi Dealurile Lipovei(I), [New Archaeological Discoveries in the North Western Banat, Vinga Plain and Lipovei Hills (I)]Micle, D.; Măruia, L.; Dorogostaiski, L.; Cîntar, A., în Studii de Istorie a Banatului [Studies of the Banat History], 30-31, 2006-2007, p. 7-32

The earth works from Corneşti – „Iarcuri” (Orţişoara village, Timiş county) in the light of recent field research, Micle, D.; Măruia, L., Dorogostaisky, L.,  in Analele Banatului [Banat Annals], S.N., Arheologie-Istorie, 14, 2006, 1, p. 283-305
2006
The Database of the Archaeological Heritage of the Timis County (DAHTC), Micle, D.,  in Jeffrey, T. Clark, & Emily M. Hagemeister (eds), Digital Discovery. Exploring New Frontiers in Human Heritage, CAA2006 – Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Proceedings of the 34st Conference, Fargo, North Dakota, SUA, March 2006 [CD ROM], Archaeolingua, Budapest, 2007; p. 400-408

Typological Repertory and Spatial Distribution of Gray Coarse Ware from Southwestern Dacia, IIIrd and IVth Centuries A.D., with 3D and GIS Content, Micle D., Cîntar A., Torok. M. in Jeffrey, T. Clark, & Emily M. Hagemeister (eds), Digital Discovery. Exploring New Frontiers in Human Heritage, CAA2006 – Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Proceedings of the 34st Conference, Fargo, North Dakota, SUA, March 2006 [CD ROM], Archaeolingua, Budapest, 2007; p. 409-422

2005

Tipuri de documente hypermedia şi programe specifice utilizate în publicarea electronică a patrimoniului istoric şi arheologic [Hypermedia document types and specific programs used in electronic publishing and archaeological heritage], Micle D.,  in Patrimonium Banaticum, 4, 2005, Timişoara, p. 405-419.

Web page evaluation methodology in the field of history, Micle D.,  în SIB, 18-19, 2004-2005, Timişoara, p. 493-504

Despre prospecţiunile arheologice aeriene [About aerial surveys in archaeology], Micle D., in Revista Facultăţii de Ştiinţe Umanist-Creştine [Faculty of Humanist-Christian Science], History Series, 1, 2005, Arad, p. 4-27

2004

Sisteme de Gestionare a Bazelor de Date utilizate în domeniul terminologiei (Programul Microsoft Access),[ Databases Management Systems used in terminology (Microsoft Access Application)], Micle D., in UniTerm, 2, 2004

Modalităţi de căutare a informaţiei de tip text, imagine şi sunet în documentele electronice hypermedia [Search methods for text, image and sounds in electronic hypermedia documents], Micle D.,  în UniTerm, 1, 2004,

The ARHEOTIM Archaeology Portal. Promoting Romanian Archaeological Science on the Internet, Micle D., în Ausserer, K.F., Börner, W., Goriany, M. & Karlhuber-Vöckl, L. (eds), Enter the Past, The E-way into the Four Dimensions of Cultural Heritage, CAA2003 – Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Proceedings of the 31st Conference, Vienna, Austria, April 2003, BAR International Series 1227, Archaeopress, Oxford, 2004, p. 363-366,

2003

Construcţia romană de la Halta Tibiscum - Caransebeş Triaj [Roman Building from Tibiscum Train Station], Micle D., Timoc C. Maniu A.,  in Patrimonium Banaticum, 2, 2003, Timişoara, 2003, p. 101-108

e-Tibiscum şi e-Praetorium. Valorificarea patrimoniului arheologic şi cultural bănăţean prin Internet [Enhancing the Value of Banat Archaeological and Cultural Heritage using the Internet], Micle D.,  in Patrimonium Banaticum, 2, 2003, Timişoara, 2003, p. 127-134


ARCHAEOLOGICAL INVASIVE RESEARCH


Section in working


ARCHAEOLOGICAL FIELD SURVEY


Systematic field walking

 • systematic or punctual field walking in a lot of localities in  Timiș,Arad,Caraș-Severin,Hunedoara counties

 

Archaeological topographic surveying

 • many sites of Banat region and some sites from Hunedoara, Alba, Cluj, Iași and Bihor counties
 • Geophysical prospections-magnetometry

  • many sites from Timiș, Arad ,Caraș-Severin,Arad, Iași, Alba, Bihor, Mureș counties

  FOREIGN LANGUAGES

  • English – advanced
  • French – advanced

   

  Lorena VLAD

  -

  Leonard DOROGOSTAISKY

  CV

   

    Statute: - student (post-graduate)
     - expert telecommunication engineer
     - Lab manager
    Fields of interes: Landscape Archaeology, Archaeoastronomy, Euroapen Bronze Age

    Email: ldoro1959@gmail.com

   

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  PERSONAL INFORMATION


  First name: Alexandru Leonard
  Last name: Dorogostaisky
  Date and place of birth: 12.10.1959, Timișoara
  Adress: Timișoara, Calea Sever Bocu, Bl. 321, ap 3, 300242, Timiș


  EDUCATION


  2009-2011: Interdisciplinar Archaeology, Master, West University Timișoara
  1979-1985: Electrotechique Faculty, The „Politehnica” of University Timișoara


  EMPLOYMENT HISTORY


  february 1997 – present: Lab Manager (Alcatel-Lucent Romania)
  november 1988 – january 1997: Electronique Lab Manager (Comtim)
  september 1985 - october 1988: Team Leader of Well (Borehole) Logging in Banat Region ( IPGG Bucuresti [Institute for Geological and Geophisical Research])

  PUBLICATIONS


  » ARTICLES/STUDIES

  2009

  Utilizarea imaginilor satelitare, ortofotogramelor, hărţilor topografice, GPS-ului şi fotografiei digitale la realizarea perieghezelor. Studiu de caz : descoperirea fortificaţieI preistorice de la „Valea Alioşu”, Alioş (comuna Maşloc, judeţul Timiş) [Using Satellite Images, Aerophotogrametry, Topographic Maps, GPS and Digital Photography in Archaeological Field Walking. Case study: The Discovery of Prehistoric Fortifications "Valea Alioșu" Alioș (Masloc Commune, Timiș County)]; Dorogostaisky, L.; in Studii de Istorie a Banatului [Studies of the Banat History], 2008-2009; 256-273
  2007

  Noi descoperiri arheologice de teren în zona de nord vest a Banatului, acoperită de Câmpia Vingăi şi Dealurile Lipovei(I), [New Archaeological Discoveries in the North Western Banat, Vinga Plain and Lipovei Hills (I)], Micle, D.; Măruia, L.;Dorogostaiski, L.; Cîntar, A., în Studii de Istorie a Banatului [Studies of the Banat History], 30-31, 2006-2007, p. 7-32
  2006
  The earth works from Corneşti – „Iarcuri” (Orţişoara village, Timiş county) in the light of recent field research; Micle, D.; Măruia, L.;Dorogostaisky, L.; in Analele Banatului; S.N., 14;2006;283-305
  The “rings” of Corneşti (Jadani), Timiş County, Romania; Micle, D.; Török-Oance M.; Măruia, L.;Dorogostaisky, L. ; in CAA 2006 – Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology; Proceedings of the 34st Conference; Fargo; North Dakota; SUA; March 2006; în BAR International Series 1230; 2006


  ARCHAEOLOGICAL INVASIVE RESEARCH


  2009
  july: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş county)


  ARCHAEOLOGICAL FIELD SURVEY


  Systematic field walking

  2006-2013

  • Archaeological repertory and Landscape researchs in Timiş and Arad county

   

  Geophysical prospects-magnetometry

  • - Corneşti „Iarcuri” (Timiş county)
  •  


   

  Călin TIMOC

  CV

   

    Statute: - Lecturer Doctor
    - specialist archaeologist (National Registry of Romanian Archaeologists)
    - member: - Center for the Study of History and Archaeology „Constantin Daicoviciu” Timişoara
                      - Astra Română Cultural Society Timişoara Branch
                       - International Association ofRoman Pottery Researchers
                      - International Lychnological Association
    Fields of interests: Ancient History, Roman Military Archeology
    Email: calintimoc@gmail.com

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  PERSONAL INFORMATION


  First Name: Ioan-Călin
  Last Name: Timoc
  Date and palce of birth: 10.02.1974, Satu Mare
  Phone (mobile): +40744700938


  EDUCATION


  2002-2007: PhD, Faculty of Letters, Philosophy and History, West University of Timişoara
  1992-1997: History and German Language, Faculty of Letters, Philosophy and History, West University of Timişoara, Department of History.
  1988-1992: - „Mihai Eminescu” Highschool, Satu Mare


  SCHOLARSHIPS

  1997-1998: Eastern Roman Empire Studies, Faculty of Letters, Philosophy and History, West University of Timişoara, Department of History.


  EMPLOYMENT HISTORY

  october 2006-present: Senior Lecturer (Faculty of Letters, History and Theology, West University Timișoara)
  march 2006-october 2006: Lecturer (Faculty of Letters, History and Theology, West University Timișoara)
  march 2002 – february 2006: Teaching Assistant (Faculty of Letters, History and Theology, West University Timișoara)
  october 2001 – february 2002: Temporary Teaching Assistant (Faculty of Letters, Philosophy and History, West University of Timişoara, Department of History)
  march 1999 – september 2001: Teaching Instructor (Faculty of Letters, Philosophy and History, West University of Timişoara, Department of History)
  october 1998 – february 1999: Temporary Teaching Instructor (Faculty of Letters, Philosophy and History, West University of Timişoara, Department of History)


  OTHER AFFILIATIONS

  present
  Center for the Study of History and Archaeology „Constantin Daicoviciu” Timişoara
  -member
  2000-present
  Astra Română Cultural Society, Timişoara Branch
  -member
  2002-present
  International Association ofRoman Pottery Researchers(Rei Cretariae Romanae Fautorum)
  -member
  2002-present
  International Lychnological Association
  -member
  1999-present
  -co-editor of the annually published:” Studies of Banat History” – West University of Timișoara
  1999-2008
  -co-editor of the annually published: ”Biblioteca Historica et Archaeologica Universitatis” Center for the Study of History and Archaeology „Constantin Daicoviciu” Timişoara
  2006-present

  -co-editor of the annually published "Analele Banatului" - Banat Museum Of Timişoara

  RESEARCH PROJECTS

  2006 – 2008
  Dacia în sistemul socio-economic al Imperiului Roman preludiu al UE [Dacia in the socio-economic system of the Roman Empire prelude to EU] , Grant 540 / 2006
  Research Team Member, Project Director: prof. univ. dr. Doina Benea


  CULTURAL EVENTS ORGANIZED

  2011
  Organization of an temporary exhibition with the participation of 100 artisans from Romania (potters, weavers, painters, sculptors, glass blowers, etc.) event held inside the Bastion "Maria Teresa" in Timisoara;

  2007- 2011
  Organization of cultural events at the Chamber of Commerce and Industry Timișoara with the participation of national and world-class artists (Aura Twarowska, Natalia Ushakova, Diana Pap, etc.);

  2006- 2011
  Organization of cultural events for the Consulate of Germany in Timișoara, Consulate of Serbia in Timișoara, Consulate of Italy in Timișoara, Hungarian Embassy in Bucharest, etc., having Mr. John Holender the Vienna Opera director as the guest of honor.

  2006 -2011
  Co-organizer of seven concerts of Banat Philharmonic (won through Public Acquisition Electronic System Auction) in unconventional spaces (on the Timișoara Airpot runway, Timișoara Bega Channel, in front of the Cathedral of Timișoara,on a construction site in Timișoara, at the Monastery of Șag etc.),national premiere concerts with over 5000 people in the audience at each concert.

  2009
  Organizing an exhibition of ethnography and folcklor in Serbia (Zrenjanin) within a European project with the participation of 80 artists from Romania and Serbia.

  2008
  Organizing events for Bank of Scotland - symphonic concert and catering at the Museum of Arts in Timișoara.

  2007
  Organizing cultural events and catering for airline Austrian Airlines, at the Banat Philharmonic in Timișoara

  Organizing an event in Timisoara for Discovery Channel Television, an event that took place over three days with the participation of 1500 people and was composed of projecting a number of documetnary films and catering a meal. We were in charge of the planning and seeing through the whole event.

  2005- 2010
  Co-organizer of the event "Lumian de la Bethlehem" ["Light from Bethlehem"] event that takes place at Christmas time in collaboration with ORF TV from Linz-Austria and is meant to share the world holy light specifically brought from Bethlehem.

  Co-organizer of symphonic concerts that take place within the "Romanești" Cave (Mountain Poiana Ruscăi), with the participation of famous soloists (soprano Soyun Yu, Cătălina Costin playing the violin, Cosmin Rafael Bălean playing the duduk,violonist Florin Ionescu,soprano Diana Pap, conductor Radu Popa, conductor Gheorghe Costin, conductor Ilarion Ionescu and others). Playing music parts from W.A.Mozart, A.Lloyd Weber, J. Last, J.Strauss, A.Haciaturian, C.Chaplin, etc. The event has a tradition of 30 years and enjoys annual participation of over 2000 spectators.

  PUBLICATIONS


  » BOOKS

  2012
  Contributii la istoria prelucrarii osului si cornului în Dacia romana, [Contributions to the History of Bone and Horn Processing in Roman Dacia],Timoc C., Timișoara, 2012

  2008
  Dacia în sistemul socio-economic roman. Cu privire la atelierele mestesugaresti locale,[ Dacia in the Roman Socio-Economic System. About local handcraft workshops], Benea D., Regep-Vlascic S., Crânguși-Balaci M., Ștefănescu-Onițiu A. Timoc C., Timișoara 2008

  2004
  Săpaturile arheologice preventive de la Dumbrăviţa (DN 6 - varianta ocolitoare Timişoara), ),[ Archaeological excavations at Dumbrăviţa (DN 6 – bypassing Timişoara] , Draşovean Fl., Benea D., Mare M., Tănase D., Chiu Fl., Regep-Vlascici S., Ştefănescu A., Muntean M., Crânguş M., Micle D., Timoc C., Timișoara, 2004

  Pseudo-Hyginus, De munitionibus castrorum,Timoc C., Crișan D.S., Deva, 2004

  » ARTICLES/STUDIES

  2011
  Cohors V Lingonum şi apărarea limesului porolissens, [ Cohors V Lingonum and the defending of the Porolissens border] , Timoc C., in In memoriam Alexandru Matei, Zalău - Cluj, 2011, p. 355 – 356.

  2010
  Producţia de obiecte din os şi corn din Dacia romană, [The Production of Bone and Horn Objects in Roman Dacia], Timoc C., in Dacia în sistemul socio-economic roman (BHAUT IX) [Dacia in the Roman Socio-Economic System], Timişoara 2008, p. 256 – 284.

  Cercetări arheologice preventive de la Timişoara – Freidorf (raport preliminar), [Archaeological research from Timişoara - Freidorf (preliminary report)], Mare M., Tănase D., Flutur A., Timoc C., în MCA s.n., VI, 2010, p. 71-81.

  Urme romane sub cetatea medievală a Severinului,[ Roman ruins under the medieval fortress of Severin], Timoc C., în Drobeta, XX, 2010, p. 231 – 235.

  Mola manuaria de la Tibiscum, [Mola manuaria from Tibiscum,], Timoc C.., în BHAUT XII, 2010, p. 251 – 260.

  2009
  Autoritatea romană în Pontul Stâng l a începutul sec. I p.Chr. la Dunărea de Jos. Mărturiile lui Ovidius de la Tomis, [ The Roman Authority on the left side of Pont in the early I Century A.D. at the lower Danube. Ovid of Tomis testimonies] , Timoc C., in Interferente ovidiene. Studii, note, texte si (pre)texte ovidiene, Constanta, 2009, p. 123 – 128.

  Despre topografia portului antic al Orşovei (Dierna),[ About the topography of the ancient port of Orşova (Dierna)], Timoc C.,
  in SIB, XXXII - XXXIII / 2008 – 2009, p. 285 – 287.

  Relaţiile militare şi economice dintre Apulum şi Tibiscum [The Military and Economic relations between Apulum and Tibiscum], Timoc C., in Apulum, XLVI, 2009, p. 409 – 414.

   

  2008
  Obiecte de factură romană descoperite la Petea (jud. Satu Mare) [Roman Objects found at Petea (Satu Mare County)], Timoc C., in Satu Mare. Studii şi Comunicări (seria Arheologie), XXIII – XXIV / I (2006 -
  2007), 2008, p. 185 – 186.

  Vergessene Tonlampen von Dierna – Orşova, Timoc C., în Lychnological Acts 2, Cluj-Napoca 2008, p. 225 – 226 (pl. 152 - 153).

  Observaţii în legătură cu dimensiunile castrului mic de piatră de la Tibiscum – Jupa,[ Comments about the dimensions of the small stone roman fort from Tibiscum – Jupa ], Timoc C., in Corviniana, XII, 2008, p. 143 – 148.

  Dumitru Tudor (20 may 1908 – 30 january 1982), Benea D., Timoc C., în Studii de istorie economică a Daciei romane [Studies of Economic History of Roman Dacia] (BHAUT X), Timişoara 2008, p. 18 – 20.

  Consideraţii arheologice asupra unor activităţi meşteşugăreşti în castrele auxiliare ale Daciei romane, [Archaeological considerations on craft activities in the auxiliary camps of Roman Dacia], Timoc C., in Studii de istorie economică a Daciei romane [Studies of Economic History of Roman Dacia](BHAUT X), Timişoara 2008, p. 125 – 133.

  Organizarea internă a castrului de la Mehadia (Praetorium). Reconstituirea datelor oferită de vechile bilete de săpătură! [Internal Organization of the Roman Fort from Mehadia (Pretorium). Data Reconstitution Provided by Old Excavation Notes!], Timoc C., Timoc Carmen, in Banatica, 18, 2008, p. 75 – 80.

  Mineritul aurifer în Dacia romană, [Gold Mining in Roman Dacia], Timoc C., [Dacia in the Roman Socio-Economic System](BHAUT IX),
  Timişoara 2008, p. 96 – 106.

  Producţia de obiecte din os şi corn din Dacia romană,[The Production of Objecs made of Bone and Horn in Roman Dacia], Timoc C., [Dacia in the Roman Socio-Economic System](BHAUT IX), Timişoara 2008, p. 256 – 284.

  Câteva date despre ceramica descoperită la Foeni – Selişte (jud. Timiş),[A Few Informations about the pottery found at Foeni-Seliste], Timoc C., Szentmiklosi A., în AnB s.n., XVI, 2008, p. 113 – 134.

  2007
  Inginerii împăratului Traian (II). Arhitectul Apollodor din Damasc, [Emperor Trajan's Engineers. The Architect Apollodorus of Damascus],
  Timoc C., in SIB, XXX – XXXI / 2006 – 2007, p. 45 – 48.

  Ampelum şi războaiele marcomanice, [Ampelum and the Marcomanic Wars], Timoc C., in Apulum, XLIV, 2007, p. 181-184.

  Barăcile soldaţilor romani de la Tibiscum,[ Roman soldiers barracks from Tibiscum], Timoc C., in AnB s.n., XV, 2007, p. 85 – 96.

  Prelucrarea osului şi cornului în provincia Dacia,[ Bone and horn processing in Dacia Province], Timoc C., in Meşteşuguri şi artizani în Dacia romană [Crafts and artisans in Roman Dacia] (BHAUT VIII), Timişoara 2007, p. 171 – 188.

  Pontische und ägäische Amphoren aus dem römischen Dakien, Timoc C., în Thrace in the greco – roman World, Athena 2007, p. 614 – 619.

  2006
  Die Friedensbotschaften der Daker an Kaiser Trajan zur Zeit der dako – römischen Kriege, Timoc C., in Daci şi romani. 1900 de ani de la integrarea Daciei în Imperiul Roman [Dacians and Romans. 1900 years from Dacia integration in the Roman Empire] (BHAUT VII), Timişoara 2006, p. 66 – 74.

  Neue Inscriften aus dem römischen Kastell von Tibiscum, Timoc C., în AnB s.n., XIV, 1, 2006, p. 277 – 281.

  Fragmente de bronz dintr-un umbo de la Tibiscum,[Bronze Fragments from an Umbro found at Tibiscum], Timoc C., Pinca R., in Corviniana, X, 2006, p. 159 – 163.

  Contribuţii la navigaţia fluvială pe râul Mureş în secolele II – III p.Chr. şi portul de la Apulum,[ Contributions to inland navigation on the river Mureş in the 2nd and 3rd centuries AD. The Port from Apulum], Timoc C., în Apulum, XLIII/1, 2006, p. 213 – 218.

  Einige oberitalische Sigillaten von Tibiscum, Timoc C., in In Honorem Gheorghe Popilian, Craiova 2006, p. 354 – 359.

  Bătălia de la Tapae şi locul Coloniei Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa,[Battle of Tapae and the place of Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa], Timoc C., în DACIA AVGVSTI PROVINCIA. Crearea provinciei, Bucureşti 2006, p. 343 – 348.

   

  Arheologia războaielor dacice ale împăratului Traian. Noi descoperiri şi interpretări,[ Archaeology of the Trajan's Dacian Wars . New discoveries and interpretations],Timoc C. în InfoHIS, Buletin informativ ANTIM, Univ. „Ion Creangă” Chişinău 2006 Nr. 2 (30), p. 6 – 7 (atelierul I).

  2005
  Despre cultul Eponei la Tibiscum,[About Epona’s Cult at Tibiscum], Timoc C., in Banatica, 17, 2005, p. 235 – 245.

  Die ersten archäologische Ausgrabungen von Foeni, Ort „Selişte”, Szentmiklosi A, Timoc C., in Banatica, 17, 2005, p. 59 – 73.

  Templul palmyrenilor din castrul de la Tibiscum – Jupa ,[Palmyrians Temple from Tibiscum-Jupa Roman Fort] , Timoc C., în PB, IV, 2005, p. 115 – 122.

  2004
  Contribuţii la problema aprovizionării cu apă a oraşului antic Tibiscum , Timoc C., în PB, III, 2004, p. 77 - 81.

  Primele locuinţe civile de la Tibiscum,[Contributions to the problem of water supply of ancient Tibiscum], Timoc C., in Studia Historica et Archaelogica In Honorem Magistrae Doina Benea (BHAUT VI), Timişoara 2004, p. 379 - 383.

  Beiträge zur Geschichte der cohors I Sagittariorum bei Tibiscum- Jupa, Timoc C., in Orbis Antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca 2004, p. 802 - 805.

  Die dako-römische Verhältnisse im 1.-2. Jh. n.Ch. im Lichte des Pseudo-Hyginus “De munitionibus castrorum”, Timoc C., in Thracians and Circumpontic World, III, Chişinău 2004, p. 43 - 45.

  Instrumente medicale de factură romană din colecţia Muzeului Banatului din Timişoara,[Roman Medical Instruments from the Banat Museum of Timisoara Coll3ection], Timoc C., Pribac S., în AnB s.n., X-XI / 2002-2003, I, 2004, p. 167 –171.

  Vergessene Bronzegegenstände von Dierna – Orşova, Timoc C., în The Antique
  Bronzes: Typology, Chronology, Authenticity, Bucharest 2004, p. 447 – 450.

  Despre navigaţia fluvială pe Mureş în epoca romană, [About the Inland Navigation on Mures River in the Roman Period], Timoc C., în Studii de Istorie, I, 2005, Arad, p. 57 - 58.

  Bein- und Hornbearbeitung in die spätrömischen Festungen der
  Eisernen Tor Gebiet der Donau in 3.-4. Jhr. n.Chr., Timoc C., în SIB, XXVIII – XXIX, 2004 ,2005, p. 97 – 108.

  Fortificaţii romane din Banat (II). Teregova (Date şi controverse),[Roman Fortifications in Banat. Teregova (Facts and Controversy)], Timoc C., în AnB s.n., XII – XIII, 2004 – 2005, p. 187 – 197.

  Inginerii împăratului Traian (I). Mensorul Balbus,[Trajan’s Engineers, Balbus Mensor] , Crişan D.S, Timoc C., în AnB s.n., XII – XIII, 2004 – 2005, p. 157 – 169.

  Cercetări arheologice de la Foeni – Selişte (jud. Timiş). Raport preliminar,[ Archaeological Research at Foeni - Seliste (Timis county). Preliminary Report], Szentmiklosi A, Timoc C., în AnB s.n., XII - XIII, 2004 - 2005, p. 657 – 673.

  Restituiri epigrafice (I),[Epigraphics Reconstructions], Timoc C., in ActaMP, XXVI, 2004, p. 253 – 258.

  2003
  Ala I Hispanorum şi castre de la Slăveni în sistemul defensiv al Daciei Inferior (Malvensis),[Ala I Hispanorum and the forts from Slaveni in the Dacia Inferior defensive system], Timoc C., in Oltenia. Studii şi Comunicări (Arheologie - Istorie), XIV, 2002-2003, Craiova, p. 52 - 54.

  Despre activitatea arheologică de la Tibiscum (Jupa) a părintelui Boroş,[ About archaeological work of Priest Boroş at Tibiscum (Jupa)], Timoc C., Timoc Carmen, in Societate şi civilizaţie în Banatul istoric, Timişoara 2003, p. 299 - 303.

  Über die heutigen archäologischen Spuren von Herkulesbad (Kreis Caraş-Severin), Timoc C., în SIB, XXVI – XXVII / 2002-2003, p. 199 – 203.

  Construcţia romană de la Halta Tibiscum – Caransebeş Triajm [Roman Building from Tibiscum Train Station], Timoc C., Micle D., Maniu A., în PB, II, 2003, p. 101 - 108.

  2002
  Două bronzuri romane descoperite întâmplător la Iablaniţa (jud. Caraş-Severin), [Two roman artefacts made of bronze , found at Iablanita (Caras-Severin County)], Lalescu I., Timoc C., in SIB, XXIII-XXIV-XXV / (1999-2001), 2002, p.
  199 - 202.

  Despre vasele de cult din piatră descoperite în Dacia romană,[About Worship Stone Vessels Found in Roman Dacia], Regep S., Timoc C., in Sargetia, XXVIII-XXIX /1 (1999-2000), 2002, p. 221 - 230.

   

  Beiträge zur Geschichte der Cohors III Delmatarumequitata im römischen Dakien, Timoc C., in THRACIA (In Honorem Annorum LXX Alexandri Fol), XV, Sofia 2003, p. 279 - 280.

  Un document inedit referitor la cercetările arheologice de la Tibiscum-Jupa din perioada interbelică,[A New Document about interbelic archaeological investigations from Tibiscum-Jupa], Timoc C., în PB, I, 2002, p. 175 - 178.

  2001
  Dumitru Tudor – Opera, Regep S., Timoc C., in Simpozionul „In memoriam Dumitru Tudor” (BHAUT IV), Timişoara 2001, p. 21 - 35.

  Despre dirijarea navigaţiei fluviale în zona Porţilor de fier ale Dunării în epoca romană,[ About managing River Navigation in the Iron Gates of the Danube in Roman Period], Timoc C. in Simpozionul „In memoriam Dumitru Tudor” (BHAUT IV), Timişoara 2001, p. 97 - 115.

  Fortificaţii romane din Banat (I). Cornuţel,[Roman Fortifications in Banat. Cornuțel], Lungu P, Hurduzeu N., Timoc C., în BCSS, 7, 2001, p. 113 - 115.

  Einige Kultusgegenstände der Dako-Geten. Die Standarten, Timoc C., in Eighth
  International Congress of Thracology „Thrace and the Aegean”, Sofia-Yambol,
  25 – 29 September 2000, vol. II, Sofia 2002, p. 893 - 900.

  Einige Bemerkungen über die Übergangspunkte auf der Donau zwischen Moesia Superior und Dakien, Timoc C., in Die Archäologie und Geschichte der Region des Eisernen Tores zwischen 106-275 n.Chr., Kolloquim in Drobeta-Turnu Severin (1.-4. Oktober 2000), Bucureşti 2001, p. 35 - 39.

  2000
  Itureenii în provincia Dacia,[Itureens in the Dacia Province], Timoc C., în AnB s.n., VII-VIII (1999 - 2000),
  2000, p. 377 - 385.

  Cercetări arheologice în Principia castrului roman de la Buciumi,[ Archaeological investigations in the Principia of Buciumi Roman Camp], Bejinariu I., Timoc C., în ActaMP, XXIII – XXIV / 1999 - 2000, p. 345 – 357.

  Despre castrul şi vicus-ul militar de la Sânpaul (jud. Harghita),[ About camp and military vicus from Sânpaul (Harghita County)], Timoc C., in Apulum, XXXVII/1, 2000, p. 297 - 299.

  Cercetări de teren pe teritoriul castrului şi aşezării romane de la Mehadia. Câteva observaţii,[ Field research within the Roman fort and settlement at Mehadia. Some observations], Timoc C., Lalescu I., în Anale (Jurnalistică), Univ. „Tibiscus”, VIII, 2000, Timişoara, p. 198 - 201.

  1999
  O nouă lectură a inscripţiei IDR III/2, 270,[A New interpretation of the IDR III/2,270 Inscription] , Timoc C., în SIB, XIX - XX (1995 - 1996), 1999, p. 191 - 194.

  Câteva urme de încălţăminte romană descoperite la Tibiscum,[Some traces of Roman shoes found at Tibiscum], Timoc C., Timoc Carmen, in BCSS, 5, 1999, p. 155 - 160.

  Materiale arheologice din castrul şi aşezarea romană de la Praetorium – Mehadia, [Archaeological material from Roman fort and settlement of Praetorium-Mehadia], Timoc C.,Lalescu I., în SIB, XXI - XXII (1997 - 1998), 2000, p. 233-248.

  Despre câteva monumente sculpturale din Dacia Superior,[ About some sculptural monuments of Dacia Superior], Crînguş M., Timoc C., în SIB, XXI - XXII (1997 - 1998), 2000, p. 259 - 264.

  O stelă funerară din colecţia Muzeului Băilor Herculane,[ A funerary stela from Baile Herculane Museum Collection], Timoc C., în Satu Mare. Studii şi comunicări, XV - XVI, 1998 - 1999, p. 103-106.

  1998
  Un tipar pentru turnat lingouri de metal de la Porolissum,[ A pattern for casting metal ingots from Porolissum], Timoc C., in Ziridava, XXI, 1998, Arad, p. 53-55.

  Două geme romane descoperite în biserica medievală din Caransebeş,[ Two Roman gemstones found in the medieval church of Caransebes],
  Timoc C., în BCSS, 4, 1998, p. 115 - 117.

  1997
  Ein möglicher Eingangsweg der Jazygen Sarmaten nach römischen
  Banat und die Militärprobleme der Organisierung der Wehrlinie Lederata – Tibiscum am Anfang des 2 Jhr. n.Chr.* Un posibil traseu de pătrundere al sarmaţilor iazygi spre Banatul ocupat de romani şi probleme de organizare militară a linei defensive Lederata – Tibiscum la începutul sec. II p.Chr., Timoc C., în ActaMP, XXI, 1997, p. 291 - 302.

  Observaţii în legătură cu cultul zeiţei Epona la Tibiscum,[ Observations about the cult of the goddess Epona at Tibiscum], Timoc C., în Satu
  Mare. Studii şi Comunicări, XIV, 1997, p. 115 - 118.

  Notiţe epigrafice bănăţene (I),[ Epigraphic notes from Banat], Timoc C., în ARHE. Buletin de studii şi cercetări studenţeşti de istorie veche, arheologie şi epigrafie, II, 1997, Timişoara, p. 50 - 57.

   

  Un vârf de lance din epoca migraţiilor din colecţiile Muzeului Banatului,[ A spear tip from Migration Era from Banat Museum Collections], Timoc C., în ARHE. Buletin de studii şi cercetări studenţeşti de istorie veche, arheologie şi epigrafie, II, 1997, Timişoara, p. 76 - 77.

  1996
  Representări de treceri de ape ale armatei romane pe Columna traiană,[ Water crossings representations of the Roman army on Trajan's Column], Timoc C., în ARHE. Buletin de studii şi cercetări studenţeşti de istorie veche, arheologie şi epigrafie, I, 1996, Timişoara, p. 40 - 46.

  Beingegenstände mit militärischem Gebrauch in der Ausstattung der Bogenschützen von Tibiscum, Timoc C., în ARHE. Buletin de studii şi cercetări studenţeşti de istorie veche, arheologie şi epigrafie, I, 1996, Timişoara, p. 60 - 64.

  Câteva precizări cu privire la monumentele epigrafice ale cohortei I Sagittariorum la Tibiscum,[ Some Details of the Epigraphic Monuments of Cohort I Sagittariorum at Tibiscum], Timoc C., în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti (Arheologie-Istorie), 2, 1996, Alba-Iulia, p. 117 - 121.

  Câteva imagini inedite ale canalului roman de navigaţie de la Porţile de Fier,[ Some unpublished iamges with the roman navigation channel from the Iron Gates], Timoc C., în SIB, XVII - XVIII (1993 - 1994), 1996, p. 241 - 261.

  » REVIEWS
  I.I. Russu, Obârşia tracică a românilor şi albanezilor,[ Romanians and Albanians Tracic origins], Ed. Dacia, Cluj-Napoca,1995, în ARHE, Buletin de studii şi cercetări studenţeşti de istorie veche, arheologie şi epigrafie, I, 1996, Timişoara, p. 79 - 80.

  Vasile Moga, Castrul roman de la Apulum,[Roman Camp from Apulum], Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj 1998, în SIB, XXIII-XXIV-XXV (1999-2001), 2002, p. 311 – 315
  Al. V. Matei, Ioan Stanciu, Vestigii din epoca romană (sec. III-IV p.Chr.) în spaţiul nord-vestic al României,[ Remnants of Roman Era (III-IV century AD.) In the north-western Romania], Ed Porolissum, Zalău – Cluj Napoca 2000, în SIB, XXVIII – XXIX / 2004-2005, p. 521 – 531;

  Ángel Morillo, Joaquin Aurrecoechea (edit.), The Roman Army in Hispania, An archaeological Guide, León 2006, în Meşteşuguri şi artizani în
  Dacia romană
  (BHAUT VIII), Timişoara 2007, p. 269 – 271.

  Dorel Bondoc, Cioroiul Nou, Craiova, 2010, în AnB s.n. (Arheologie-Istorie), XVIII, 2010, p. 381 – 382.

  Nicolae Gudea, Aşezări rurale în Dacia romană (106-275 p.Chr.). Schiţă pentru o istorie a agriculturii şi satului daco-roman,[ Rural settlements in Roman Dacia (106-275 AD.). Sketch for a history of Daco-Roman agriculture and villages], Ed. Primus, Oradea 2008, în BHAUT, XII, 2010, p. 263 – 264.

  Robert Gindele, Eszter Istvànovits, Die römerzeitliche Siedlung von Csengersima
  Petea, Ed. Museului Sătmărean, Satu Mare, 2009, în BHAUT, XII, 2010, p. 265– 266.


  ARCHAEOLOGICAL INVASIVE RESEARCH


  2012

  • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (Caraș-Severin county)

  2011

  • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (Caraș-Severin county)

  2010

  • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (Caraș-Severin county)
  • Mehadia ”Pretorium” (Caraș-Severin county )

  2009

  • Mehadia ”Pretorium” (Caraș-Severin county )
  • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (Caraș-Severin county)

  2008

  • Piatra Craivii (Alba county)
  • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (Caraș-Severin county)

  2006

  • Timișoara - Freidorf (Timiș county)

  2005

  • Dumbrăviţa – DN 6-Varianta ocolitoare” (Timiș county)

  2004

  • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (Caraș-Severin county)

  2003

  • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (Caraș-Severin county)

  2002

  • Mehadia ”Pretorium” (Caraș-Severin county)
  • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (Caraș-Severin county)

  2001

  • Mehadia ”Pretorium” (Caraș-Severin county )
  • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (Caraș-Severin county)

  2000

  • Mehadia ”Pretorium” (Caraș-Severin county )
  • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (Caraș-Severin county)

  1999

  • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (Caraș-Severin county)

  1998

  • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (Caraș-Severin county)

  1997

  • Moigrad ”Porolissum” (Sălaj county)
  • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (Caraș-Severin county)

  1996

  • Moigrad ”Porolissum” (Sălaj county)
  • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (Caraș-Severin county)

  1995

  • Moigrad ”Porolissum” (Sălaj county)
  • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (Caraș-Severin county)
  • Lazuri (Satu Mare county)

  1994

  • Moigrad ”Porolissum” (Sălaj county )
  • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (Caraș-Severin county)
  • Foeni - (Timiș county)
  • Cenad (Timiș county)

  1993

  • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (Caraș-Severin county)
  • Sânandrei „Oxenbrickel” (Timiş county)

   


   

  Associated Members

  Sorin HERMON

  -

  Simona SIMIONESCU

  CV

   

    Statute: - masters graduate
                          - artistic manager
                          - cultural manager
                          - member: - Foundation „Salvați Copiii” [“Save the Children”]
                          - Founding member of the “ Prophilharmonia “ Association Timișoara
                          - The Academic Cultural Foundation Timișoara (FACT)


    Fields of interests: cultural management, conservation of the ethnography and folklore
    Email: simonas.simionescu75@gmail.com

   

   

  CURRICULUM VITAE


  PERSONAL INFORMATION


  First Name: Simona
  Last Name: Simionescu
  Date and place of birth : 25.01.1975,
  Address: Timișoara, str. Miron Cositin, nr. 4
  Phone (mobile): +40723202169


  EDUCATION


  2010-2012: Interdisciplinar Archaeology, Master, West University Timișoara
  2007-2010: History, Faculty of Letters, History and Theology, West University Timișoara


  SCHOLARSHIPS

  2010-2011
  Pedagogy Diploma – Second module , West University Timișoara
  2007-2010
  Pedagogy Diploma – First module, West University Timișoara
  2009
  Cultural Management – Cultural Institutions
  2009 Artistic Management, Ministry of Labour, Family and Social Protection, Ministry of Education, Research and Innovation, Academy of Music „GH. Dima” Cluj -Napoca
  2009
  Project Management and Legislative Regulation, Regional Center for Public Administration improvement in the INA and the Banat Philharmonic


  EMPLOYMENT HISTORY

  2011-2012 Referent in Conservation of the Ethnography and Folklore ( Culture and Art Center Timiș County)
  2007-2012: Administrator – associate manager (SC Art Protocol SRL, Giroc )
  2006-2012:Administrator and sole shareholder (SC Dolysym Crys SRL, Caransebeș)
  2002-2006: Administrator and sole shareholder (SC Bart Silver SRL, Giroc)
  2000-2003: Manager (SC Intercolor SA, Timișoara)
  1998-2003: TV Presenter (Europa Nova TV, Timișoara)
  1994-1996: Registrar (Caransebeș City Hall)


  OTHER AFFILIATIONS

  2010 - present
  Foundation „Salvați Copiii” [“Save the Children”]
  -member
  2008- present
  Founding member of the “ Prophilharmonia “ Association Timișoara
  -founding member
  2007 – present
  The Academic Cultural Foundation Timișoara (FACT)
  -member


  VOLUNTEERING

  Volunteer, sponsor for various cultural and humanitarian organizations ( Foundation „Salvați Copiii” [“Save the Children”], Founding member of the "Prophilharmonia“ Timișoara Association , The Academic Cultural Foundation Timișoara (FACT) )


  CULTURAL EVENTS ORGANIZED

  2011
  Organization of an temporary exhibition with the participation of 100 artisans from Romania (potters, weavers, painters, sculptors, glass blowers, etc.) event held inside the Bastion "Maria Teresa" in Timisoara;

  2007- 2011
  Organization of cultural events at the Chamber of Commerce and Industry Timișoara with the participation of national and world-class artists (Aura Twarowska, Natalia Ushakova, Diana Pap, etc.);

  2006- 2011
  Organization of cultural events for the Consulate of Germany in Timișoara, Consulate of Serbia in Timișoara, Consulate of Italy in Timișoara, Hungarian Embassy in Bucharest, etc., having Mr. John Holender the Vienna Opera director as the guest of honor.

  2006 -2011
  Co-organizer of seven concerts of Banat Philharmonic (won through Public Acquisition Electronic System Auction) in unconventional spaces (on the Timișoara Airpot runway, Timișoara Bega Channel, in front of the Cathedral of Timișoara,on a construction site in Timișoara, at the Monastery of Șag etc.),national premiere concerts with over 5000 people in the audience at each concert.

  2009
  Organizing an exhibition of ethnography and folcklor in Serbia (Zrenjanin) within a European project with the participation of 80 artists from Romania and Serbia.

  2008
  Organizing events for Bank of Scotland - symphonic concert and catering at the Museum of Arts in Timișoara.

  2007
  Organizing cultural events and catering for airline Austrian Airlines, at the Banat Philharmonic in Timișoara

  Organizing an event in Timisoara for Discovery Channel Television, an event that took place over three days with the participation of 1500 people and was composed of projecting a number of documetnary films and catering a meal. We were in charge of the planning and seeing through the whole event.

  2005- 2010
  Co-organizer of the event "Lumian de la Bethlehem" ["Light from Bethlehem"] event that takes place at Christmas time in collaboration with ORF TV from Linz-Austria and is meant to share the world holy light specifically brought from Bethlehem.

  Co-organizer of symphonic concerts that take place within the "Romanești" Cave (Mountain Poiana Ruscăi), with the participation of famous soloists (soprano Soyun Yu, Cătălina Costin playing the violin, Cosmin Rafael Bălean playing the duduk,violonist Florin Ionescu,soprano Diana Pap, conductor Radu Popa, conductor Gheorghe Costin, conductor Ilarion Ionescu and others). Playing music parts from W.A.Mozart, A.Lloyd Weber, J. Last, J.Strauss, A.Haciaturian, C.Chaplin, etc. The event has a tradition of 30 years and enjoys annual participation of over 2000 spectators.

  PUBLICATIONS


  » ARTICOLE/STUDII
  2010
  Medieval earth fortifications from the Romanian N-E Banat in the context of interdisciplinary analysis [Fortificațiile medievale de pământ din Banatul de N-E în contextul analizelor interdisciplinare], Micle, D.; Măruia L.; Kopeczny,S.;Simionescu, S.; Vidra, L.; Borlea, O.; Floca, C., în Fusion of Cultures. Abstracts of the XXXVIII Conference on Computer Applications and Qantitative Methods in Archaeology. Fco. Javier Melero, Pedro Cano & Jorge Revelles (Editors), Granada, 2010. (pdf)


  ARCHAEOLOGICAL INVASIVE RESEARCH


  2008

  • July: Jupa „Tibiscum” (Caraş Severin County) (school archaeological practice)

  FOREIGN LANGUAGES


  Italian – advanced
  English – medium

    


   

  Andrei STAVILĂ

  CV

   

    Statute: - Phd student
                    - debutant arhcaeologist (National Registry of Romanian Archaeologists)
    Fields of interests: Bronze Age in SE Europe, Landscape Archaeology,
    GIS in Archaeology, Geophysics in Archaeology, Methods and techniques of
    archaeological excavation.
    Email: andreigolo@yahoo.com

   

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  PERSONAL INFORMATION


  First name: Andrei 
  Last name: Stavilă
  Date and place of birth: 21.06.1987, Timișoara
  Adress: Timişoara, str. Alexandru Odobescu, nr. 60, ap. 1 code 300237
  Phone (mobile): + 4 071208231; (home): + 4 0256492793


  EDUCATION


  2011-present: PhD student, University „Valahia” Târgovişte.
  2009-2011: Interdisciplinar Archaeology, Master, Faculty of Letters, History and Theology, West University Timișoara.
  2006-2009: History, Faculty of Letters, History and Theology, West University Timișoara.
  2002-2006: Theoretical High School "Jean Louis Calderon", Timișoara.


  WORKSHOPS


  09-11, May, 2012 –  LinkSCEEM Event - Digital Cultural Heritage Workshop, The Cyprus Institute, Nicosia, Cypru.


  EMPLOYMENT HISTORY


  November-December 2011: rescue excavations (SC Banat Archaeosave S.R.L)
  April  – October 2010: rescue excavations (S.C. Tomis Research Center S.R.L)      
  August – Septembrie 2008: rescue excavations (S.C. RUNE S.R.L)
  September-November 2007: rescue excavations (S.C. RUNE S.R.L)


  PUBLICATIONS


  » BOOKS
  2012
  Geografia istorică a zonei Moșnița Veche. Rezultatele cercetărilor arheologice de teren [The Historical Geography of Moșnița Veche area. Archaeological Survey results], Măruia, L.; Micle, D.; Floca, C.; Stavilă, A.; Berzovan, A.; A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Rogozea, O.; Forţiu, S.; Magina, A.; Pîrpîliță, E.; Vedrilă, I.; Horak, P.; Vidra, L.; Gogoșanu, A., Cluj-Napoca, 2012. (pdf)

  ArheoGIS – un sistem integrat de manageriere a patrimoniului arheologic național [ArheoGIS – an integrated system of managing the National Archaeological heritage], MICLE, D.; MĂRUIA, L.; Stavilă, A., Timișoara, 2012.

  2011
  ArheoGis. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş [ArheoGis. Datasets of archaeological sites included in the Historic Monuments List from Timiș county], Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean M.;Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C; Vidra, L., Cluj-Napoca, 2011. (pdf)

  » ARTICLES/STUDIES

  2012
  The pottery from the Bronze Age settlement of Timişoara – „Fratelia”. A general statistical approach, Stavilă, A., in Annales d’ Université Valahia Târgovişte. Section d’ Archeologie et d’ Histoire, Tome XIV, No. 2, 2012, p. 29-45.
  Unip, com. Sacoșu Turcesc, jud. Timiș. Punct: Dealu Cetățuica, [Unip, Sacoșu Turcesc, Timiș county. Point: Dealu Cetățuica], Bejan, A.; Măruia, L.; Micle, D.; Berzovan, A.; Stavilă, A.; Floca, C.; Bolcu, L.; Borlea O., in CCA – campania 2011, Târgu Mureș, 2012. (pdf)

  Industria materiilor animale dure descoperită în campania 2011 [Rough animal materials industry discovered in 2011 campaign],Beldiman C., Cîrciumaru M., Bejan A., Măruia L., Berzovan A.,Stavilă, A., Sztancs D., Iamandi D., în CCA – Campania 2011, Târgu Mureș, 2012. (pdf)

  2010
  Archaeological geomorphometry and geomorphography. Case study on Cucuteni-an sites from Ruginoasa and Scânteia, Iaşi County, Romania, Măruia, L.; Micle, D.; Török-Oance, M.; Lazarovici, GH.; Lazarovici, M.; Smadu-Vlad, L.; Stavilă, A.; Bolcu, L.,in Fusion of Cultures. Abstracts of the XXXVIII Conference on Computer Applications and Qantitative Methods in Archaeology. Fco. Javier Melero, Pedro Cano & Jorge Revelles (Editors), Granada, 2010.

  Noninvasive archaeological research in the Roman Castrum from Vărădia, „Rovină” (Caraş-Severin County). A topographic and geophysical study,Micle, D.; Măruia, L.; Cîntar, A.; Bozu, O.; Nemeth, E.; Stavilă, A.; Bolcu, L., in Annales d’Université “Valahia” Târgovişte. Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XII, No. 2, 2010. (pdf)

  „Măgura” Uroiului (Hunedoara County, Romania). An Archaeological Site from the perspective of Landscape Archaeology, Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Bălos, A.; Pescaru, A.; Stavilă, A.; Bolcu, L., în Annales d’Université “Valahia” Târgovişte. Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XII, No. 1, 2010. (pdf)


  ARCHAEOLOGICAL INVASIVE RESEARCH


  2013

 • July: Unip "Dealu Cetăţuica" (Timiş county)
 • july: Gârla Mare "La dune" (Mehedinți county)
 • 2012

 • July-August: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş county)
 • 2011

 • November-December: Lugoj – Deva, Lot 1 (Coştei – Mănăştiur) (Timiş county) – sounding excavation
 • September-November: Corneşti „Iarcuri” (Timiş county)
 • July: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş county)
 • 2010

 • April-September: Timişoara- Arad Highway, Site 10 – Giarmata, Site 5, 7 – Pişchia (Timiş county) - rescue excavation
 • September: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş county)
 • 2009

 • September-October 2009: Corneşti „Iarcuri” (Timiş county)
 • July: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş county)
 • 2008

 • September – October 2008 – Corneşti „Iarcuri” (Timiş county)
 • August – September: ETHYLEN-PIPELINE-SÜD, Bayern, Germany
 • July: Jupa „Tibiscum” (Caraș-Severin county)
 • 2007

 • September – November: ETHYLEN-PIPELINE-SÜD, Bavaria, Germany
 • July: Sânnicolau Mare „Selişte” (Timiş county)

 • ARCHAEOLOGICAL FIELD SURVEY


  Systematic/Non-systematic field research

  • Archaeological repertory and Landscape researchs in Lipovei Hills (Timiş and Arad county)
  • Archaeological repertory and Landscape researchs in Moşniţa Veche village area (Timiş county)
  • Systematic and non-systematic field research for the documentation drafting of Historical Monuments List (LMI Timiş), (Timiş county).

   

  Archaeological topographic surveying

  • Alioş- „Valea Alioşu” (Timiş county),
  • Chinari- „Mociar” (Mureş county)
  • Iernut- „I.C.I.A” (Mureş county)
  • Mapping the 42 archaeological sites included the book “ArheoGis. Datasets of archaeological sites included in the Historic Monuments List from Timiș county” (see above).
  • Moşniţa Veche „Satu Bătrân” (Timiş county)
  • Oradea” Parc Industrial I” (Bihor county)
  • Rapoltu Mare „Măgura Uroiului” (Hunedoara county)
  • Satchinez- „Râtu Mare” (Timiş county)
  • Ţaga „Baza Arheologică” (Cluj county)
  •  

  Geophysical prospections-magnetometry

  • Alioş „Valul Roman” (Timiş county)
  • Berecuţa „Val roman” (Timiş county)
  • Chesinţ „Oul lui Traian” (Arad county)
  • Chinari- „Mociar” (Mureş county)
  • Corneşti „Iarcuri” (Timiş county)
  • Iernut- „I.C.I.A” (Mureş county)
  • Moşniţa Veche „Satu Bătrân” (Timiş county)
  • Opatiţa „Val roman” (Timiş county)
  • Oradea” Parc Industrial I” (Bihor county)
  • Parţa “Tell 1” (Timiş county)
  • Pecica „Şanţu Mare” (Arad county)
  • Ţaga „Baza Arheologică” (Cluj county)
  • Unip „Dealul Cetăţuica” (Timiş county)
  • Voiteg „Groapa cu Vulpi”( Timiş county)

   


  FOREIGN LANGUAGES


  French - advanced knowledges(DELF B1)
  English – medium knowledges


  HOBBY


 • hiking, cycling


 •  

  Cristian FLOCA

  CV

   

    Statute: - masters graduate
    Fields of interests: Landscape Archaeology, Funerary Archaeology,
    tumular burials
    Email: cfloca@yahoo.com

   

   

   

   

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  PERSONAL INFORMATION


  First name: Cristian
  Last name: Floca
  Date and place of birth: 12.09.1987, Timișoara
  Adress: com. Liebling, nr. 510, Timiș
  Phone: mobile + 4 0785871564; home + 4 0256 396573


  EDUCATION


  2009-2011: Interdisciplinar Archaeology, Master, West University Timișoara
  2006-2009: History, Faculty of Letters, History and Theology, West University Timișoara
  2002-2006: Henri Coandă Technical High School, Timișoara


  EMPLOYMENT HISTORY


  march 2013-present: director Research and Development Deparment (Arheovest Association)
  march-june 2012: rescue excavations (SC Word Expert SRL)
  november-december 2011: rescue excavations (SC Banat Archaeosave SRL)
  april-july 2010: rescue excavations (SC Tomis Research Center SRL)


  PROJECTS


  2010-2012
  Moșnița Veche archaeological monography (Timiș County)
  -project aimed at preparing a comprehensive study of landscape archeology through archaeological field research, remote sensing, photogrammetry, map studying, archaeological surveying and magnetometer prospecting - in collaboration with Liviu Măruia, D. Micle, L. Bolcu, A. Stavilă, O. Borlea, I. Vedrilă, E. Pârpâliţă, A. Gogoşanu


  PUBLICATIONS


  » BOOKS
  2012
  Geografia istorică a zonei Moșnița Veche. Rezultatele cercetărilor arheologice de teren [The Historical Geography of Moșnița Veche area. Archaeological Survey results], Măruia, L.; Micle, D.; Floca, C.; Stavilă, A.; Berzovan, A.; A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Rogozea, O.; Forţiu, S.; Magina, A.; Pîrpîliță, E.; Vedrilă, I.; Horak, P.; Vidra, L.; Gogoșanu, A., Cluj-Napoca, 2012. (pdf)

  2011
  ArheoGis. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş [ArheoGis. Datasets of archaeological sites included in the Historic Monuments List of Timiș county], Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean M.; Stavilă A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Horak, P.; Timoc, C.;Floca, C.; Vidra, L., Cluj-Napoca, 2011. (pdf)

  » ARTICLES/STUDIES

  2012
  Unip, com. Sacoșu Turcesc, jud. Timiș. Punct: Dealu Cetățuica, [Unip, Sacoșu Turcesc, Timiș county. Point: Dealu Cetățuica], Bejan, A.; Măruia, L.; Micle, D.; Berzovan, A.; Stavilă, A.;Floca, C.; Bolcu, L.; Borlea O., in CCA – campania 2011, 2012. (pdf)

  2010
  Medieval earth fortifications from the Romanian N-E Banat in the context of interdisciplinary analysis, Micle, D.; Măruia L.; Kopeczny, S.; Simionescu, S.; Vidra, L.; Borlea, O.; Floca, C., in Fusion of Cultures. Abstracts of the XXXVIII Conference on Computer Applications and Qantitative Methods in Archaeology. Fco. Javier Melero, Pedro Cano & Jorge Revelles (Editors), Granada, 2010. (pdf)


  ARCHAEOLOGICAL INVASIVE RESEARCH


  2013

  • july: Unip "Dealu Cetăţuica" (Timiş county)
  • july: Gârla Mare „La dune (Mehedinți county)

  2012

  • july-august: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş county)
  • april-june: Ingolstadt „Ingobräu” (Bavaria, Germany) - rescue excavation
  • march: Altdorf (Bavaria, Germany) - rescue excavation

  2011

  • november-december: Lugoj – Deva, Lot 1 (Coştei – Mănăştiur) (Timiş county) – sounding excavation
  • september-november: Corneşti „Iarcuri” (Timiş county)
  • july: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş county)
  • may: Pecica „Şanţu Mare” (Arad county)

  2010

  • april-july: Timişoara- Arad Highway, Site 10 – Giarmata, (Timiş county) - rescue excavation
  • september: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş county)

  2009

  • september-october 2009: Corneşti „Iarcuri” (Timiş county)
  • july: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş county)

  2008

  • september – october 2008 – Corneşti „Iarcuri” (Timiş county)
  • july: Jupa „Tibiscum” (Caraș-Severin county)

  2007

  • july: Jupa „Tibiscum” (Caraș-Severin county)

  ARCHAEOLOGICAL FIELD SURVEY


  Systematic field walking

  • Archaeological repertory and Landscape researchs in Moşniţa Veche village area (Timiş county)
  • Archaeological repertory and Landscape researchs in the entire precinct of Liebling village (Timiş county)
  • Landscapes researchs on Lipovei Hills area (Arad, Timiș, Hunedoara county)

   

  Archaeological topographic surveying and geophysical prospections

  • many sites from different counties – moust of them as volunteer

   


  FOREIGN LANGUAGES


  English – medium knowledges
  Italian – beginner


  HOBBY


  • wandered, music, love with passion
  •  


   

  Claudiu TOMA

  CV

   

    Statute: - student
    Fields of interes: Digital 3d Archaeology Reconstruction, Photogrammetry
    Email: claudiugtom@gmail.com

   

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  PERSONAL INFORMATION


  First name: Claudiu
  Last name: Toma
  Date and place of birth: 30.04.1991, Timișoara
  Adress: Timiș, Timișoara, str. Perlei , nr. 21, bl. 100, ap. 9
  Phone: mobile + 4 0726875727;


  EDUCATION


  2010- present: History, Faculty of Letters, History and Theology, West University Timișoara
  2006-2010: High school Pedagogic “Carmen Sylva”, Timișoara


  RESEARCH PROJECTS


  2010-2012
  Moșnița Veche archaeological monography (Timiș County)
  -project aimed at preparing a comprehensive study of landscape archeology through archaeological field research, remote sensing, photogrammetry, map studying, archaeological surveying and magnetometer prospecting - in collaboration with Liviu Măruia, D. Micle, C. Floca, L. Bolcu, A. Stavilă, O. Borlea, I. Vedrilă, E. Pârpâliţă, A. Gogoşanu


  PUBLICATIONS


  » ARTICLES/STUDIES

  2012
  3D reconstruction of ancient pottery using drawn profiles. A case study: reconstructing a Dacian fruit bowl, Berzovan, A.;Toma, C., în Annales d'Université “Valahia”, Section d'Archéologie et d'Histoire, Tome XIV, Târgovişte, 2, 2012, p. 87- 92 (pdf)


  3D RECONSTRUCTION  PHOTOGRAMMETRY  ARCHAEOLOGICAL INVASIVE RESEARCH


  2013

 • july: Unip "Dealu Cetăţuica" (Timiş county)
 • 2012

 • july-august: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş county)
 • 2011

 • july: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş county)

 • ARCHAEOLOGICAL FIELD SURVEY


  Systematic field walking

  • Archaeological repertory and Landscape researchs in Moşniţa Veche village area (Timiş county)

  FOREIGN LANGUAGES


  English – medium knowledges


  HOBBY


  • photography, music, swimming, computer games
  •  


   

  Adrian ARDELEAN

  -

  Sorana-Andrada ARDELEAN

  CV

   

    Statute: - student
    Fields of interes: archaeology, pottery restauration
    Email: soryandra@yahoo.com

   

   

   

   

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  PERSONAL INFORMATION


  First name: Sorana-Andrada
  Last name: Ardelean
  Date and place of birth: 16.10.1991, Timisoara
  Adress: Timisoara, str. Dr. Ioan Bontila, nr. 33, Timiș county


  EDUCATION


  2010-present: History, Faculty of Letters, History and Theology, West University Timisoara
  2006-2010: William Shakespeare,Theoretical High School, Timisoara


  VOLUNTEERING


  Voluntary activities on pottery and other archaeological material restoration


  EMPLOYMENT HISTORY


  February 2012 - present : secretary (ArheoVest Association Timisoara)


  ARCHAEOLOGICAL INVASIVE RESEARCH


  2013

 • july: Unip "Dealu Cetăţuica" (Timiş county)
 • 2012

 • july-august: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş county)
 • 2011

 • july: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş county)

 • FOREIGN LANGUAGES


  English – advanced knowledges
  German - medium knowledges


  HOBBY


  • Reading, being a hopeless romantic, cooking, photography, puzzle, trips
  •  


   

  Alexandru BERZOVAN

  CV

   

    Statute:phd. candidate in Archaeology.
    Fields of interes:Late Iron Age Archaeology, Dacian Kingdom, Pottery,
    Military Archaeology and GIS, Dacian spirituality, Landscape Archaeology.
    Email: berzovanalexandru@gmail.com

   

   

   

   

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  PERSONAL INFORMATION


  First name: Alexandru
  Last name: Berzovan
  Date and place of birth: 23.03.1986, Caransebeș
  Adress: str. Miron Costin, bl. 8, ap. 10, et. 2, Arad, jud. Arad.
  Phone: 0722233550


  EDUCATION


  2012-present: phd. candidate, Alexandru Ioan Cuza University, Iași.
  2010-2012: Archaeology and Classical Studies, Master, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca.
  2007-2010: History, Faculty of Letters, History and Theology, West University Timișoara
  2001-2005: Sabin Drăgoi, Art Highschool, Arad.


  OTHER AFFILIATIONS


  2005- 2008: member in the ”Sarmizegetusa Cultural Association”


  PUBLICATIONS


  » BOOKS

  2012
  Geografia istorică a zonei Moșnița Veche. Rezultatele cercetărilor arheologice de teren [The Historical Geography of Moșnița Veche area. Archaeological Survey results], Măruia, L.; Micle, D.; Floca, C.; Stavilă, A.; Berzovan, A.; A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Rogozea, O.; Forţiu, S.; Magina, A.; Pîrpîliță, E.; Vedrilă, I.; Horak, P.; Vidra, L.; Gogoșanu, A., Cluj-Napoca, 2012. (pdf)

   

  » ARTICLES/STUDIES

  2012
  Unip, com. Sacoșu Turcesc, jud. Timiș. Punct: Dealu Cetățuica, [Unip, Sacoșu Turcesc, Timiș county. Point: Dealu Cetățuica], Bejan, A.; Măruia, L.; Micle, D.; Berzovan, A.; Stavilă, A.; Floca, C.; Bolcu, L.; Borlea O., in CCA – campania 2011, 2012. (pdf)
  Microscopia tehnologiei antice. Prelucrarea cornului de cerb în epoca regatului dac: o piesă unică descoperită în situl de la Unip, jud. Timiș [Microscopy of ancient technology. Red deer antler manufacture in the age of the Dacian Kingdom: a unique piece discovered at Unip Site, Timiș County], Beldiman C., Cârciumaru M., Măruia L., Berzovan A., Sztancs D.M., Iamandi D., presented at Simpozionul Naţional de Arheometrie, 2012, Bucureşti, 22-23 Martie 2012 (pdf).
  Artefacte din a doua epocă a fierului păstrate în muzee şcolare arădene [Late Iron Age artefacts deposited in school museums from Arad county], Berzovan A., in Arheologie şi Studii Clasice (ed. Pețan A., Bătrânoiu R.), vol. II, Editura Dacica, Bucureşti 2012 (pdf).
  3D reconstruction of ancient pottery using drawn profiles. A case study: reconstructing a Dacian fruit bowl, Berzovan A., Toma C., in Annales d’Université Valahia Targoviste, Section d’Archeologie et d’Histoire,Tome XIV, Nr. 2, 2012 (pdf).
  2011
  Aşezarea dacică de la Agrişu Mare, pârâul Valea Mare (jud. Arad) [The Dacian settlement from Agrișu Mare, Valea Mare stream, Arad county], Pădurean E., Berzovan A., in Istoricul Dan Demşea la a 70-a aniversare (ed. P. Hügel, F. Oarcea), Editura Gutenberg Univers, Arad, 2011 (pdf)
  Descoperiri din a doua epocă a fierului la pătrunderea Mureşului în Câmpia Aradului [Late Iron Age finds at the entry of the river Mureș in the Arad Plains], Berzovan A., Coatu C., in Arheologie şi Studii Clasice, vol. I, (ed. Pețan A., Berzovan A.), Editura Dacica, Bucureşti 2011 (pdf).
  2010
  A clay pot with tamga signs discovered at Şiria (Arad county), Berzovan A., Pădurean E., în Annales d’Université “Valahia” Târgovişte. Section d’Archéologie et d’Histoire, tom XII, no. 2, 2010 (pdf)
  Imagini şi însemnări incizate pe blocuri de piatră din cetăţile dacice din Munţii Şureanului [Images and incisions made on stone blocks from the Dacian fortresses in the Șureanu Mountains], Berzovan A., in Ziridava, XXV/1, 2010 (pdf).
  Contribuţii la repertoriul arheologic al comunei Frumuşeni, jud. Arad [Contributions to the archaeologicall repertoire of the Frumușeni village, Arad county], Pădurean E., Berzovan A., in Studii de Istorie a Banatului, nr. XXXIV, 2010 (pdf).
  2009
  O inscripţie incizată pe un vas dacic de lut descoperit la Pecica – Şanţul Mare (jud. Arad) [An incised inscription on a Dacian clay pot found at Pecica – Șanțul Mare, Arad county], Berzovan A., Olteanu S., Pădurean E., in Studii de Istorie a Banatului, nr. XXXII-XXXIII, 2009 (pdf).

  2007
  Decebalus per Scorilo, (Aspecte arheologice) [Decebalus per Scorilor (Archaeologicall aspects)], Olteanu S., Berzovan A., 2007 (link).

    » REVIEWS

  2013
  Gelu Florea, Dava et Oppidum. Débuts de la genèse urbaine en Europe au deuxième âge du Fer, Académie Roumaine, Centre d’Études Transylvaines, Cluj-Napoca, 2011, Berzovan A., in Classica et Christiana, VIII, 2, 2013 (pdf).

  2009
  Dan Dana, Zalmoxis de la Herodot la Mircea Eliade. Istorii despre un zeu al pretextului, Editura Polirom, Iaşi, 2008, Berzovan A., in Terra Sebus, I, 2009 (pdf).

    » EDITED VOLUMES

  2010
  Arheologie şi studii clasice, vol I., (ed. Pețan A., Berzovan A.), Editura Dacica, Bucureşti 2011, ISBN 978-606-92296-7-5.


  INVASIVE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH


  2012

  • july-august: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş county)

  2011

  • july: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş county)

  2010

  • september: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş county)

  2009

  • july-august: Craiva – ”Piatra Craivii” (Alba county)

  2008

  • july – august– Craiva – ”Piatra Craivii” (Alba county)
  • july: Jupa „Tibiscum” (Caraș-Severin county)

  ARCHAEOLOGICAL FIELD SURVEY


  Field walking

  • Archaeological repertory of Late Iron Age finds in Arad County.
  • Topography of the Dacian Wars. Field researches in Șureanu Mountains (Târsa, Ursici, Alun, Luncani, Cioclovina).
  • Numerous un-systematic researches in Arad County.

  FOREIGN LANGUAGES


  English – Advanced knowledge.
  French – Begginer.


  HOBBY


  • Poetry, literature, painting, travelling, Iranology and avestic studies.
  •  


   

  Lavinia BOLCU

  -

  Simona KUTASI

  CV

    Statute: - Master-post graduate studies, student
                    - member: - Association of Moșnița for Community Initiatives
    Fields of interests: Legislation in Archaeology, Policy
    Email: kutasi.simona@yahoo.com

   

   

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  PERSONAL INFORMATION                        

  First Name: Simona Loredana
  Last Name: Kutasi
  Date and place of birth: 30.08.1982, Timișoara
  Address: com. Moșnița Nouă, nr. 11, Timiș
  Phone (mobile): +40767081911


  EDUCATION

  2010-present: History, Faculty of Letters, History and Theology, West University Timișoara
  2004-2006: Public Administration, Master, Universitatea de Vest Timișoara
  2000-2004: Faculty of Law, West University Timișoara
  1996-2000: Colegiul Național Bănățean, Timișoara


  OTHER AFFILIATIONS

  Association of Moșnița for Community Initiatives - member
  2012 –present


  EMPLOYMENT HISTORY

  February 2013-present – Asistent Manager – SC Mosnita Imobiliare 2011 SRL, Moșnița Nouă, Timiș county
  April 2012-January 2013 – Public Relations – SC For Print SRL, Timișoara
  May 2005-April 2011 – Jurist – SC Mimpex SRL, representative of R.A. Official Gazette of Romania in Timijoara


  OTHER PROFESSIONAL EXPERIENCE

  2008 – 2012 – Local councilor - Local Council of Moșnița Nouă


  VOLUNTEERING

  november 2012
  Planting Trees – Moșnița Nouă, organized by the Local Council of Moșnită Nouă in collaboration with the Ecostuff Association

  September 2012
  Let`s do it Romania! – Moșnița Nouă

  April 2012
  Let`s do it Romania! – Moșnița Nouă

   


  ARCHAEOLOGICAL INVASIVE RESEARCH

  2013

  • july: Unip "Dealu Cetăţuica" (Timiş county)

  2012

  • july-august: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş county)

  2011

  • july: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş county)

  ARCHAEOLOGICAL FIELD SURVEY

  Systematic field walking

  • Archaeological repertory and Landscape researchs in Moşniţa Veche village area (Timiş county)
  •  


   

  Cătălin HANCHEȘ

  CV

   

    Statute:   - M.A. Student
                      - Architect
                      - member: Register of Urban Planners of Romania
                                         Order of Architects of Romania, Timiș County Branch
    Fields of interests: historical and geographical interdisciplinary studies of human settlements

    Email: alinhanches@yahoo.com

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  PERSONAL INFORMATION


  First name: Cătălin
  Last Name: Hancheș Jianu
  Date and place of birth: 03.03.1977, Orăștie, Hunedoara County
  Address: Petuniei St., No.7, Timișoara, Timiș County
  Phone (mobile): +40724772341


  EDUCATION


  2011-present: Interdisciplinar Archaeology, Master, West University Timișoara
  1995-2001: Faculty of Constructions and Architecture, University „Politehnica” of Timișoara
  1991-1995: “Aurel Vlaicu” Highschool, Orăştie, Math-Physics Department


  SCHOLARSHIPS


  • march 2008-present: Urbanism and Territorial Planning, Register of Urban Planners of Romania
  • may 2006: Project Management in Constructions, National Institute of Administration, Regional Training Center for Local Public Administration Timişoara.
  • january – february 2005: Urbanism and Territorial Planning  – in Local Public Administration, National Institute of Administration, Regional Training Center for Local Public Administration Timişoara.
  • 2002 – present: Architect Diploma, Architecture Planning and Urbanism, Order of Architects of Romania, Timiș County Branch

   


  EMPLOYMENT HISTORY


  nov 2006 – present: Architect (SC ICEBERG SRL)
  march 2004 – octomber 2006: Chief Architect (Dumbrăviţa City Hall)
  february 2003 – march 2004: Architect (INDIVIDUAL OFFICE OF ARCHITECTURE “HANCHEŞ JIANU CĂTĂLIN”)
  september 2002 – march 2004: Architect (SC DANCU&ASOCIAŢI SRL)
  july 2001-september 2002: Architect (SC PRODID SRL)
  august 2000 – march 2004: Arhitect (SC CORONA TIMEXIM SRL)


  ARCHAEOLOGICAL INVASIVE RESEARCH


  2012

  • july-august: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş conty)


  FOREIGN LANGUAGES

  • English – advanced
  • Franch – advanced
  • German – advanced


  HOBBY


  • Archaeology, History,Geography, Tenis, Ski, Biliard, Basket, Swimming, Photography, Music and authentic traditions
  •  


   

  Octavian ROGOZEA

  -

  Alina GHEORGHE

  CV

   

    Statute: - M.A./Post-graduate studies
    Fields of interes: archaeological Illustration
    Email: gheorghealina79@yahoo.com

  CURRICULUM VITAE


  PERSONAL INFORMATION


  First name: Alina
  Last name: Gheorghe
  Date and place of birth: 05.09.1979, Reşiţa
  Adress: Reşiţa, aleea Mărghitaş, bl. 2, sc. 2, et. 3, ap. 11, Caraş-Severin county


  EDUCATION


  2012-2014: Masterat Arheologie Interdisciplinară, Universitatea de Vest Timișoara
  2011-2012: Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, specializarea Istorie, Universitatea de Vest Timișoara
  2002-2004: Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, specializarea Istorie, Universitatea de Vest Timișoara
  1998-1999: Facultatea de Istorie şi Filologie, specializarea Istorie, Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba-Iulia
  1994-1998: Liceul Teoretic Nr.3, secţia Filologie-Istorie, Reşiţa


  ARCHAEOLOGICAL INVASIVE RESEARCH


  2014

 • july: Unip "Dealu Cetăţuica" (Timiş county)
 • 2013

 • july: Unip "Dealu Cetăţuica" (Timiş county)
 • july: 1- 14 May: Geiselhöering – Salach (Bavaria, Germany) - rescue excavations
 • july: 15- 30 May: Ingolstadt "Gießereigelände" (Bavaria, Germany) - rescue excavations
 • 2012

 • july-august: Unip "Dealu Cetăţuica" (Timiş county)
 • 2003

 • july: Jupa "Tibiscum" (Caraș-Severin county)
 •  

  Lorena MARTIN

  -

  Alexandru IONESCU

  -

  Ingrid MURARIU

  -

  Marian PĂUN

  -

  Felicia RISTEA

  -

  Lucian VIDRA

  CV

  Lucian Sebastian Vidra

    Statute:   - masters graduate
    Fields of interests: Landscape Archaeology, GIS, Computer Science in Archaeology
    Email: l.vidra@yahoo.com

   

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  PERSONAL INFORMATION

  First Name: Lucian Sebastian
  Last Name: Vidra
  Date and place of birth: 19.01.1986, Timișoara
  Address: str. d. Kiriac nr. 11, Timișoara, Timiș
  Phone (mobile): + 4 0727879068

  EDUCATION


  2009-2011: Interdisciplinar Archaeology, Master, West University Timișoara
  2006-2009: History, Faculty of Letters, History and Theology, West University Timișoara
  2005-2007: Computer Science in English, Faculty of Mathematics and Computer Science, , West University of Timișoara (not finished)
  2001-2005:”Emanuil Ungureanu” Highschool, Timișoara

  EMPLOYMENT HISTORY


  January 2010 - July 2011  Junior Software Developer (Alcatel-Lucent, Timişoara)

   

  PROJECTS


  2010-2012
  Moșnița Veche archaeological monography (Timiș County)
  -project aimed at preparing a comprehensive study of landscape archeology through archaeological field research, remote sensing, photogrammetry, map studying, archaeological surveying and magnetometer prospecting - in collaboration with Liviu Măruia, D. Micle, L. Bolcu, A. Stavilă, O. Borlea,L. Vedrilă, E. Pârpâliţă, A. Gogoşanu
  2007-2011
  ArheoGis. Datasets of archaeological sites included in the Historic Monuments List from Timiș county
  -member(project coordonated by Liviu Măruia) 2006-2007
  eGISpat Timiş. Topographic repertory of archaeological sites included in the Historic Monuments List from Timiș county. Archaeology Section - drawing on specialized documentation of 42 sites (project nominated for the Grand Prix of Ministry of Culture for 2007) (September 2006 - December 2007)
  -member
  -coordonators: L. Măruia, D. Micle

  PUBLICATIONS


  » BOOKS

  2012
  Geografia istorică a zonei Moșnița Veche. Rezultatele cercetărilor arheologice de teren [The Historical Geography of Moșnița Veche area. Archaeological Survey results], Măruia, L.; Micle, D.;Floca, C.; Stavilă, A.; Berzovan, A.; A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Rogozea, O.; Forţiu, S.; Magina, A.; Pîrpîliță, E.;Vedrilă, L.; Horak, P.; Vidra, L.; Gogoșanu, A., Cluj-Napoca, 2012. (pdf)

  2011
  ArheoGis. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş [ArheoGis. Datasets of archaeological sites included in the Historic Monuments List from Timiș county], Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean M.; Stavilă A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C;Vidra, L., Cluj-Napoca, 2011. (pdf)

  » ARTICLES/STUDIES

  2010

  Medieval earth fortifications from the Romanian N-E Banat in the context of interdisciplinary analysis, Micle, D.; Măruia L.; Kopeczny, S.; Simionescu, S.;Vidra, L.; Borlea, O.; Floca, C., in Fusion of Cultures. Abstracts of the XXXVIII Conference on Computer Applications and Qantitative Methods in Archaeology. Fco. Javier Melero, Pedro Cano & Jorge Revelles (Editors), Granada, 2010. (pdf)

  ARCHAEOLOGICAL INVASIVE RESEARCH


  2012

  • july-august: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiș County)
  • 2011

  • july: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiș County)
  • 2010

  • september: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiș County)
  • 2009

  • july: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiș County)
  • 2008

  • july: Parța „Tell II” (Timiș County)
  • 2007

  • july: Sînnicolau Mare „Seliște” (Timiș County)

   

  ARCHAEOLOGICAL FIELD SURVEY


  Archaeological topographic surveying

  • Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiș County)
  • Unip „Oceală” (Timiș County)
  • Bencecu de Jos „Dosul” (Timiș County)
  • Hodoni  „La Picioroane” (Timiș County)
  • Pădureni „Seliște” (Timiș County)
  • Sînnicolau Mare „Viile” (Timiș County)
  • Sînnicolau Mare „La Căramizi” (Timiș County)
  • Stanciova „Grădiște” (Timiș County)
  • Voiteg „Seliște” (Timiș County)
  • Parța „Tell II” (Timiș County)

   

  Geophysical prospections-magnetometry

  • Parța „Tell II” (Timis county)
  • Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiș County)
  • Opatița  „Valul Roman” (Timiș County)
  • Berecuța „Valul Roman” (Timiș County)

   

  Oana BORLEA

  CV

  Oana-Alexandra Borlea

    Statute:   - masters graduate
                     - debutant archaeologist (National Registry of Romanian Archaeologists)
    Fields of interests: Chemical Analysis of Soil Applied in Archaeology, Landscape archaeology
    Email: oana.borlea2@gmail.com

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  PERSONAL INFORMATION

  First Name: Oana-Alexandra
  Last Name: Borlea
  Date and place of birth: 25.09.1987, Timișoara
  Address: Intr. Râului nr 5, Timişoara, Timiș
  Phone (mobile): +4 0740058100

  EDUCATION


  2009-2011: Interdisciplinar Archaeology, Master, West University Timișoara
  2006-2009: History, Faculty of Letters, History and Theology, West University Timișoara
  2002-2006: „Garabet Ibrăileanu”  Highschool, Iaşi.

  EMPLOYMENT HISTORY


  march 2012 – present: Executive Manager (Pro Philharmonia Association)
  november-december 2011: rescue excavations (SC Banat Archaeosave SRL)
  octomber 2011: Reviewer for census (Timişoara City Hall)
  january 2010 – june 2011: part-time employee in the Logistics department (Alcatel-Lucent Timişoara)
  april 2008 - february 2009: part-time Asistent manager ( Alcatel-Lucent Timişoara)

   

  OTHER AFFILIATIONS


  2007-2010
  Founding member and vice-president of the  "Association of Students in Archaeology and History from Romania"
  2008-2010
  Head of the Ancient History and Archaeology Student Club, Department of History, West University of Timișoara
  2006-2008
  Secretary of the Ancient History and Archaeology Students Club, Department of History, West University of Timișoara
  2006-2007
  Volunteering  in the World Vision Romania  Organization, Timisoara office, where I conducted activities such as secretarial, administration, logistics, drafting documents and translations.
  2005-february 2006
  Collaboration with "Monitorul de Iaşi" newspaper, being part of the "Monitorul Adolscenţilor" supplement editorial staff.
  2004
  Council of Students from Iasi County
  -founding member


  RESEARCH PROJECTS


  2010-2012
  Moșnița Veche archaeological monography (Timiș County)
  -project aimed at preparing a comprehensive study of landscape archeology through archaeological field research, remote sensing, photogrammetry, map studying, archaeological surveying and magnetometer prospecting
  -member (in collaboration with C. Floca, D. Micle, L. Bolcu, A. Stavilă, I. Vedrilă, E. Pârpâliţă, A. Gogoşanu)
  Project manager: Liviu Măruia
  ArheoGis. Datasets of archaeological sites included in the Historic Monuments List from Timiș county
  -member(project coordonated by Liviu Măruia)
  2006-2007
  eGISpat Timiş. Topographic repertory of archaeological sites included in the Historic Monuments List from Timiș county. Archaeology Section - drawing on specialized documentation of 42 sites (project nominated for the Grand Prix of Ministry of Culture for 2007) (September 2006 - December 2007)
  -member
  -coordonators: L. Măruia, D. Micle

  PUBLICATIONS


  » BOOKS
  2012
  Geografia istorică a zonei Moșnița Veche. Rezultatele cercetărilor arheologice de teren [The Historical Geography of Moșnița Veche area. Archaeological Survey results], Măruia, L.; Micle, D.; Floca, C.; Stavilă, A.; Berzovan, A.; A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Rogozea, O.; Forţiu, S.; Magina, A.; Pîrpîliță, E.;Vedrilă, L.; Horak, P.; Vidra, L.; Gogoșanu, A., Cluj-Napoca, 2012. (pdf)

  2011
  ArheoGis. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş [ArheoGis. Datasets of archaeological sites included in the Historic Monuments List from Timiș county], Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean M.; Stavilă A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C; Vidra, L., Cluj-Napoca, 2011. (pdf)

  » ARTICLES/STUDIES

  2012
  Unip, com. Sacoșu Turcesc, Timiș County. Topographic Point: Dealu Cetățuica, Bejan, A.; Măruia, L.; Micle, D.; Berzovan, A.; Stavilă, A.; Floca, C.; Bolcu, L.; Borlea O., in CCA – 2011, 2012. Campaign (pdf)

  2011
  Analysis of soil phosphorus concentration. Applications in Archaeology, Borlea, O., Symposium devoted to the celebration of the Romanian Academy, Culture and Civilization in Historical Banat. History of education in Banat, Timisoara, May 2011;

  2010
  Medieval earth fortifications from the Romanian N-E Banat in the context of interdisciplinary analysis, Micle, D.; Măruia L.; Kopeczny, S.; Simionescu, S.; Vidra, L.; Borlea, O.; Floca, C., in Fusion of Cultures. Abstracts of the XXXVIII Conference on Computer Applications and Qantitative Methods in Archaeology. Fco. Javier Melero, Pedro Cano & Jorge Revelles (Editors), Granada, 2010. (pdf)

  Moșnița Veche archaeological field surveying (com. Moşniţa Nouă, Timiş County), MĂRUIA, L.; MICLE, D.; BOLCU, L.; STAVILĂ, A.; BORLEA, O.; VEDRILĂ, I.; PÎRPÎLIŢĂ, E.; GOGOŞANU, A.; FLOCA, C., la Simpozionul Naţional Culture and Civilization in Historical Banat. History of Education in Banat, Timisoara. November 2010;

   

  2009
  Survey archaeology. Un concept teoretic pus în practică prin investigaţiile arheologice de teren din hotarul localităţii Şiştarovăţ (jud. Arad), [Survey archaeology.A theoretical concept implemented through archaeological field investigations near Şiştarovăţ village (Arad county)], Măruia, L.; Bejan, A.; Micle, D.; Bolcu, L.;Borlea, O.; Vidra, L.; Vedrilă, I., at National Symposium dedicated to the National Day of Romania, Timiș County Library, Timişoara, November 2009;

  Considerations on Subboreal Paleo-environment of the Timiș county,BORLEA, O.,   the 14th edition of the National Conference of Student Science Club "Interdisciplinarity and Multidisciplinarity in the Study of Romanian Archaeology and History"

  2008
  Paleogeographic considerations on Vinga Plain in the context of human habitation,BORLEA, O.,  National Scientific Session "Student historiographic Dialogues", Al. I. Cuza, University Iaşi, march 2008

  2007
  Types of Neolithic houses found in Banat Region,BORLEA, O., National Conference of Student Science Club, the 15th edition,  „1 Decembrie 1918” Univeristy, Alba Iulia, november 2007;

  Bronze Age sites in the Romanian part of  Banat Region in light of recent field research,BORLEA, O the 13th edition of the National Conference of Student Science Club "Interdisciplinarity and Multidisciplinarity in the Study of Romanian Archaeology and History"
  , Timişoara, may 2007;

  Mound fortification from Corneşti-Iarcuri Romania,BORLEA, O., National scientific conference about  history from European perspective, University of Bucureşti, april 2007

  ARCHAEOLOGICAL INVASIVE RESEARCH


  2011

  • november-december: Lugoj – Deva, Lot 1 (Coştei – Mănăştiur) (Timiş county) – sounding excavation
  • july: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiș County)

  2010

  • september: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiș County)

  2009

  • july: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiș County)

  2008

  • july: Parța „Tell II” (Timiș County)

  2007

  • july: Sînnicolau Mare „Seliște” (Timiș County)

   

  ARCHAEOLOGICAL FIELD SURVEY


  Systematic field walking

  • Archaeological repertory and Landscape researches in Moşniţa Veche village area (Timiş county)
  • Landscapes researchs on Lipovei Hills area (Arad, Timiș, Hunedoara county)

   

  Archaeological topographic surveying

  • Unip „Oceală” (Timiș County)
  • Bencecu de Jos „Dosul” (Timiș County)
  • Stanciova „Grădiște” (Timiș County)
  • Voiteg „Seliște” (Timiș County)
  • Ostrovu Mic „Villa Rustica” (Hunedoara County);
  • Ohaba Ponor „Bordu Mare Cave” (Hunedoara County);
  • Şugag „Roman march camps on Comărnicel mountain peak” (Alba County)

   

  Geophysical prospections-magnetometry

  • Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiș County)
  • Parţa “Tell 1” (Timiș County);

   

  Soil Chemical Analysis

  • Unip „Dealul Cetăţuica” (Timiș County)
  •  Şiştarovăţ, ”Bucoviţa Valey” (Arad county)

   

  FOREIGN LANGUAGES


  English – Cambridge ESOL Certificate of Proficiency in English 2005
  – Cambridge   ESOL  Certificate in Advanced English 2004
  French – medium knowledges

  HOBBY


  Mountain hiking, trekking, cycling, drawing, picture.


   

  Alin JITĂREL

  CV

  Jitărel Alin

  Description: 7  Statute: teacher, masters graduate
    Fields of interests: Archaeology, Roman and oriental religions, Mithraism
    Email: tcciacova@yahoo.com

   

   

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  PERSONAL INFORMATION

  First name: Jitărel
  Last name: Alin
  Date and place of birth: 05.10.1976, Ciacova
  Adress: Timisoara, str. Aleea Azurului, nr. 6, bl. 21, sc. A, ap. 1
  Phone (mobile): + 4 0732345173; (home): + 4 0356 809671

  EDUCATION


  2000-2002: Oriental Romanity, Master, West University Timișoara
  1994-1999: History, Faculty of Letters, History and Theology, West University Timișoara

   

  EMPLOYMENT HISTORY


  1996-present: Emanuil Ungureanu Tehnical Highschool, Timisoara
  1999-2006: Alexandru Mocioni Highschool, Ciacova
  2004-2006: Banat Museum, Timișoara
  2002-2005: Manager-TeleCenter Ciacova N.G.O (Rural Developement an European projects implementation)


  PROJECTS


  2007
  Asistent Manager in a project belong to the National grant: Programm for educational developement
  2008-2010
  Project Manager- Comenius- Roman past and Europe in our times
  2012-2013
  Assistant- Leonardo da Vinci project- The developemnt of professional abilities


  PUBLICATIONS


   

  » ARTICLES/STUDIES

  2012
  Quality management of education, in Educația în spirit creativ și modern, Timisoara, 2012, pp. 179-184

  2007

  Mithras cult in Dacia. A brief history of research and discoveries, in Studii de Istorie a Banatului, 30-31, 2006-2007, pp. 31-44

  2005

  Aspecte sociale ale cultului mithriac în Dacia [Social aspects about mithriac cult in Dacia], in Analele Banatului, 12-13, 2004-2005, pp.199-223

   

  ARCHAEOLOGICAL  INVASIVE RESEARCH


  2010

  • august: Unip „Dealul Cetăţuica” (Timiș county)

  • 2007

  • august: Ingolstadt (Munchen, Germany)

  • 2004

  • july: Jupa „Tibiscum” (Caraș-Severin county)

  • 2003

  • july: Jupa „Tibiscum” (Caraș-Severin county)

  • 2002

  • july: Jupa „Tibiscum” (Caraș-Severin county)

  •  


   

  Simona REGEP

  -

  Maria MICLE

  -

  Andreea GOGOȘANU

  CV

   

    Statute:   - M.A. Student
    Fields of interests: Landscape Archaeology


    Email: eu_deea88@yahoo.com

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  PERSONAL INFORMATION


  First Name: Iulia-Andreea
  Prenume: Gogoșanu
  Date and place of birth: 13.12.1988, Motru, Gorj County
  Adresă: Calea Șagului, Nr.1-5, Sc.5 Ap.19 Timișoara, Timiș County
  Phone (mobile): +4 0735381230


  EDUCATION


  2011-present:Interdisciplinar Archaeology, Master, West University Timișoara
  2008-2011: History, Faculty of Letters, History and Theology, West University Timișoara
  2004-2008: Tehnical Highschool, Motru, Gorj County


  EMPLOYMENT HISTORY


  november 2012-present: callcenter operator (Romtelecom)
  september 2011-april 2012: Real-Estate Agent (SC. Nergati SRL)
  june 2011-july 2011:sales department(SC Seacret Spa SRL)
  july 2010-august 2010: Team supervisor on ”Balta Sărată” archaeological site (Ethngraphy and Border Regiment Museum of Caransebes


  PUBLICATIONS


  » BOOKS
  2012
  Geografia istorică a zonei Moșnița Veche. Rezultatele cercetărilor arheologice de teren [The Historical Geography of Moșnița Veche area. Archaeological Survey results], Măruia, L.; Micle, D.; Floca, C.; Stavilă, A.; Berzovan, A.; A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Rogozea, O.; Forţiu, S.; Magina, A.; Pîrpîliță, E.; Vedrilă, I.; Horak, P.; Vidra, L.;Gogoșanu, A., Cluj-Napoca, 2012. (pdf)


  ARCHAEOLOGICAL INVASIVE RESEARCH


  2012

  • july-august: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş County)

  2011

  • july: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş County)

  2010

  • july-august: Caransebeș ”Balta-Sărată” (Caraș-Severin County)
  • september: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş County)

  2009

  • July: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş county)

  ARCHAEOLOGICAL FIELD SURVEY


  Systematic field walking

  • Archaeological repertory and Landscape researchs in Moşniţa Veche village area (Timiş county)
  • Landscapes researchs on Lipovei Hills area (Arad, Timiș, Hunedoara county)

   

  Geophysical prospections-magnetometry

  • Moşniţa Veche „Satu Bătrân” (Timiş County)
  • Unip „Dealul Cetăţuica” (Timiş County)

   


   

  Elena PÎRPÎLIȚĂ

  -

  Luminița VOICU

  CV

   

    Statute: - master post-graduate    
    Fields of interes: Drawing, archaelogical information processing
    Email: luminita_elena_voicu@yahoo.ro

   

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  PERSONAL INFORMATION


  First name: Luminița
  Last name: Voicu
  Date and place of birth: 13.12.1989, Drobeta-Turnu-Severin
  Adress: Drobeta-Turnu-Severin, Mehedinți, Romania


  EDUCATION


  2009-2012: History, Faculty of Letters, History and Theology, West University Timișoara
  2005-2009: Traian National High School


  OTHER AFFILIATIONS


  2011-2012
  OSUT (Timișoara West University Students Organisation)
  -member of H.R (Human Resources)  and S.E.R (Social-Educational-Research) departments


  ARCHAEOLOGICAL INVASIVE RESEARCH


  2012

  • july-august: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş county)
  • 2011

  • july: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiş county)
  • 2009

  • september: Unip „Dealu Cetăţuica” (Timiș county)

  FOREIGN LANGUAGES


  English – Intermediate
  Spanish – Intermediate
  French – Beginner  HOBBY


  • Swimming, journeys, hiking
  •  


   

  Petru Florin HORAK

  CV

   

    Statute: - M.A./Post-graduate studies
      - membrer Prusik Caving Association
    Fields of interests: GIS, Computer Science in Geography
    Email: florinhorak@yahoo.com florinhorak@gmail.com

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  PERSONAL INFORMATION


  First Nume: Horak
  Last Name: Petru Florin
  Date and place of birth: 23.05.1978, Reșița
  Adress: Timișoara, 300134, Timiș
  Phone: mobile + 4 0765/213820


  EDUCATION


  2008-2010: Planning and Durable Development of Territory, Master, West University Timișoara
  1996-2000:Geography, Faculty of Chemestry,Biology and Geography, West University Timișoara
  1992-1996:Industrial Railroads Highschool, Timișoara


  SCHOLARSHIPS


  2012
  Postgraduate Advanced Studies in Computer Science, Faculty of Mathematics and Computer Science, West University Timișoara
  2011
  Scuba Diver (Open Water Certified) , NAUI Volare Dive Center, World Wide, Timișoara
  2001
  Risk Phenomena and Territory Organization, Faculty of Social Studies, University of Oradea
  2008 - 2010
  Professional Development of Teachers Through Mentoring, Teachers Training House, County Timiş, Izvin
  2008
  National Teachers Skills Development Program in Evaluation in School Education, Teachers Training House Timis County, Secondary-school (DeCeE) – Geography, Timișoara
  2007
  Training in the using educational software (Ael), SIVECO România S.A., MS Office 2007 package, Timişoara
  2006
  Implementing guidance and counseling curriculum, Teachers Training House, Timiș County, Recaş
  2004
  Permanent Teacher Certification, West University of Timişoara
  1998
  National Internship Alpine Caving Technique, Romanian Federation of Speleology , Băile Herculane


  EMPLOYMENT HISTORY


  2007 - 2009 surveys interview operator (Center for Public Opinion and Market, Bucharest)
  2005 - 2009 surveys interview operator (Insomar, Bucureşti)
  2005 - prezent geography-history Teacher (Primary and lower secondary school Izvin and Primary and lower secondary school I-VIII Bazoşu Vechi)
  2004 - 2005 surveys interview operator (Metro Media Transilvania, Cluj-Napoca)
  2001 - 2005 geography-history Teacher (Primary and Lower secondary school Izvin and Recaș Highschool)
  2000 - 2001 geography-history Teacher (Primary and Lower secondary school Vermeş)


  PROJECTS


  2012-present
  Caving Systematization in Timiș County, Prusik Caving Association, Timişoara
  - Project Coordinator


  PUBLICATIONS


  » BOOKS
  2012
  Geografia istorică a zonei Moșnița Veche. Rezultatele cercetărilor arheologice de teren [The Historical Geography of Moșnița Veche area. Archaeological Survey results], Măruia, L.; Micle, D.; Floca, C.; Stavilă, A.; Berzovan, A.; A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Rogozea, O.; Forţiu, S.; Magina, A.; Pîrpîliță, E.; Vedrilă, I.;Horak, P.; Vidra, L.; Gogoșanu, A., Cluj-Napoca, 2012. (pdf)

  2011
  ArheoGis. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş [ArheoGis. Datasets of archaeological sites included in the Historic Monuments List from Timiș county], Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean M.; Stavilă A.; Bolcu, L.; Borlea, O.;Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C; Vidra, L., Cluj-Napoca, 2011. (pdf)


  FOREIGN LANGUAGES


  English language – beginner


  HOBBY


  • caving, cycling, kayaking, mountaineering, skiing, archeology, history, diving, reading, interior design, construction, sheep breeding, riding
  •  


   

  Andrei GEORGESCU

  CV

   

    Statute: - graduate student
    Fields of interests: Archaeology, La Tene period, Celtic civilisation
    Email: andreigva@yahoo.com

   

   

   

   

   


  CURRICULUM VITAE


  PERSONAL INFORMATION


  First name: Andrei
  Last name: Georgescu
  Date and place of birth: 30.12.1988, Bucureşti
  Adress: 34th B, Calea Urseni street, Timişoara, Timiş county
  Phone (mobile): +40720446664


  EDUCATION

  2009-2012: History, Faculty of Letters, History and Theology, West University Timișoara
  2002-2006: Economic High School „F.S. Nitti”, Timișoara


  VOLUNTEERING


  2010-2013
  Banat Musem Timișoara: pottery processing, field survey, documentation


  EMPLOYMENT HISTORY


  november 2011 - may 2012: rescue excavations (SC Banat Archaeosave SRL)
  april-september 2010: rescue excavations (SC Tomis Research Center SRL)     


  PROJECTS


  2011

  We are the others: project of Turisti Non a Caso and GEOTIM associations regarding the promoting of Romania image in Italy (cultural change) Bologna, Italia


  ARCHAEOLOGICAL INVASIVE RESEARCH


  2012

  • August-november: Corneşti-Iarcuri  (Timiş county)
  • march-may: Lugoj-Deva Highway site #3- rescue excavation

  2011

  • november-december: Lugoj – Deva, Lot 1 (Coştei – Mănăştiur) (Timiş county) – sounding excavation
  • september-november: Corneşti „Iarcuri” (Timiş county)
  • september: Ardeu-Cetăţuie (Hunedoara county)
  • july-august: Timişoara - Piaţa 700. Parcare Constructim- rescue excavation(Timiş county)
  • may: Pecica „Şanţu Mare” (Arad county)
  • april-may: Timişoara - Piaţa 700. Clădirea Modatim - rescue excavation (Timiş county)

  2010

  • april-september:  Timişoara - Arad Highway, Sites 10, 5, 7. (Timiş county) - rescue excavation

  FOREIGN LANGUAGES


  English – advanced knowledges
  German - medium knowledges


   

  Ioana CLONŢA

  -

  Bogdan SECULICI

  -

  Copyright 2013 Arheovest Association Timișoara - promoting the archaeological heritage of Banat
  Joomla templates 1.7 by Hostgator